Fotografowanie w sklepie

Jak jest naprawdę z robieniem zdjęć w sklepach? Czy personel może nam tego zabronić? Czy ochrona ma prawo nas wyprosić? Czy sklep jest miejscem prywatnym czy jednak publicznym? Na te i inne pytania odpowiada r.pr. Marta Miszczuk w artykule dla Branży Dziecięcej.

 

 

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

Przepisy gwarantują przedsiębiorcom prawo do ochrony swoich tajemnic handlowych, również w postępowaniu administracyjnym. Z drugiej strony powinni oni mieć prawo do zapoznania się z argumentami innych uczestników postępowania, w celu skorzystania z prawa do obrony. Ten styk gwarancji i praw ma istotne znaczenie w specyficznym postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Jako przykład można wskazać postępowanie dotyczące kartelu na rynku płyt drewnopodobnych. Prezes UOKiK rozpatrzył w nim ok. 50 wniosków o ograniczenie prawa wglądu do akt. Wpłynęło to znacznie na czas rozpatrywania sprawy, co na stronach branżowych wywołało burzliwą dyskusję.

O obowiązujących standardach w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK piszą adw. Joanna Affre, r. pr. dr Małgorzata Kozak oraz apl. radc. Anna Wawruch w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.

Przekierowanie klienta na inną stronę tylko za jego zgodą

DGP-Geobloking

Czy kiedykolwiek Twoja transakcja internetowa została automatycznie zablokowana? Prawdopodobnie było to spowodowane tzw. geoblokowaniem. 6 lutego br. Parlament Europejski przyjął przepisy mające walczyć z tym zjawiskiem. Jaki będą miały wpływ na konsumentów i co zmienią w działalności przedsiębiorców? W rozmowie z DGP mec. Joanna Affre przybliży pojęcie geoblokowania i odpowie na najbardziej nurtujące pytania z nim związane.

 
 
 

Sprzedaż nie dla wszystkich

BD MK Sprzeda-nie-da-wszystkich

Czy producenci mogą decydować, komu będą sprzedawane ich produkty bez żadnych ograniczeń, zgodnie z zasadą swobody umów? Czy może jednak prawo stawia dostawcom pewne bariery? sprzedaży nie dla wszystkich opowiada r.pr. dr Małgorzata Kozak w ostatnim numerze Branży Dziecięcej.

 

 

 

Z korupcją ma walczyć UOKiK

J. Affre - korupcja UOKiK

Procedowany właśnie projekt ustawy o jawności życia publicznego przewiduje zwiększenie kompetencji UOKiK o uprawnienia dotyczące nakładania kar za brak lub fikcyjność wewnętrznych praktyk antykorupcyjnych. Zakłada to ścisłą współpracę urzędu z organem CBA. To rozwiązanie wzbudza spore kontrowersje w środowisku urzędowym, prawniczym i przedsiębiorczym. Dlaczego? Nowy projekt komentuje mec. Joanna Affre.

 
 
 

Legalna wyprzedaż – prawa konsuemntów

K. Górna - legalna wyprzedaż

Od Bożego Narodzenia w sklepach trwa okres intensywnego zimowego czyszczenia magazynów. Wydawać by się mogło, że poprawne przeprowadzenie sezonowej obniżki nie jest niczym skomplikowanym. Mimo to wielu przedsiębiorców nadal zapomina o ograniczeniach, jakie nakładają na nich przepisy, lub wręcz je bagatelizuje. Adw. Katarzyna Górna ostrzega przedsiebiorców przed naruszeniami prawa konsumentów.

 
 
 

Luksusowe marki wygrały spór z zegarmistrzami

M. Miszuk marki luksusowe

Własność przemysłowa często stoi w opozycji do prawa konkurencji. Tam, gdzie prawo konkurencji zakazuje powstawania monopoli (kontrola koncentracji), prawo własności przemysłowej wręcz je tworzy (prawo wyłączne z patentu czy do używania znaku towarowego). Z tym zagadnieniem wiąże się wyrok sądu UE, gdzie właściciel renomowanej marki może odmówić dostaw części zamiennych do nieautoryzowanego serwisu. Nawet wtedy, jeśli ma on dominującą pozycję na rynku.