Termin przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości – co grozi za sprzedawanie produktów po terminie ważności.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, a dokładniej ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na opakowaniach produktów spożywczych możemy znaleźć dwa rodzaje oznakowania daty ważności Są to: termin przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości. W praktyce niewielu klientów, a niekiedy nawet sprzedawców, zdaje sobie sprawę z różnicy pomiędzy tymi oznakowaniami.

(więcej…)

Co oznacza informacja „Produkt Polski” na produktach rolno-spożywczych?

Konsumenci często spotykają w sklepach produkty rolno-spożywcze z naniesionym oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”. Warto wyjaśnić zatem, jakie warunki muszą spełniać produkty, aby mogły być oznaczane takim znakiem zgodnie z prawem, a dokładniej z ustawą o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych („Ustawa”). Inne wymagania muszą spełniać produkty spożywcze nieprzetworzone, a inne przetworzone.
(więcej…)

Jak reagować, jeżeli kontrahent zwleka z płatnością?

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca po sprzedaży towaru i wystawieniu faktury nie otrzymuje zapłaty. Pomimo upływu terminu płatności nieuczciwy kontrahent odmawia zapłaty. Jakie czynności może podjąć przedsiębiorca, aby uzyskać swoje pieniądze i uniknąć zaangażowania się w czasochłonne i kosztowne postępowanie sądowe? (więcej…)

Od jutra nowe kary za naruszenie interesów konsumentów.

Tuż przed świętami Prezes UOKiK otrzymał od ustawodawcy osobliwy „prezent”. Już od jutra (15 grudnia 2018 r.) wejdą w życie przepisy przyznające mu nowe uprawnienie – możliwość  nakładania kar finansowych na osoby zarządzające przedsiębiorcami za naruszenie przepisów konsumenckich. Prezes UOKiK uzyskując tak znaczące „moce”, sam będzie mógł wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i rozdawać „rózgi” nie tylko nieuczciwym firmom, ale również ich menadżerom. (więcej…)

Od stycznia wysokie kary za niebezpieczne kosmetyki

Kary od 10 000 do 100 000 zł za nieprzestrzeganie regulacji rynku kosmetycznego, wprowadzenie instytucji osoby odpowiedzialnej, utworzenie wykazu zakładów kosmetycznych oraz system informowania o działaniach niepożądanych – to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza nowa ustawa o produktach kosmetycznych. Od 1 stycznia 2019 roku zastąpi ona dotychczasową ustawę z dnia 30 marca o 2001 roku o kosmetykach.  (więcej…)

Reklama porównawcza – jak zgodnie z prawem porównywać swoje ceny do cen konkurencji?

Reklama porównawcza to taka, która promuje produkty lub usługi przedsiębiorcy poprzez odwołanie się do konkurenta lub jego oferty w sposób bezpośredni lub pośredni (np. posługując się w reklamie fikcyjnym produktem, którego opakowanie łudząco przypomina towar konkurenta). Co do zasady, reklama taka jest w Polsce dozwolona. Natomiast korzystanie z niej wymaga ostrożności, by nie spotkać się z zarzutem dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

Jak używać oznaczeń „bio” i „eco”?

Niewątpliwie moda na zdrową żywność rośnie. Konsumenci coraz chętniej sięgają po tego typu produkty, a słowa „eco” czy „bio” na opakowaniu stanowią skuteczny „haczyk” na klienta. Jednak wielu producentów i sprzedawców nie wie, że warunki używania tych określeń są ściśle regulowane przepisami prawa. 

 

(więcej…)