Uwaga na e-maile z informacją o rabatach

Jeżeli konkurujące ze sobą firmy, korzystające z tego samego systemu IT, otrzymują od administratora wiadomość dotyczącą koordynowania cen, to może to zostać uznane za kartel – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 Stycznia 2016 r.

(więcej…)

„Prawo konkurencji 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji”

Czy przedsiębiorcy powinni wprowadzać procedury przestrzegania prawa ochrony konkurencji? I dlaczego? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji naszej ekspertki r.pr. dr Małgorzaty Kozak pod tytułem „Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji – metoda kija i marchewki?”, która stanowi część monografii p.t. „Prawo konkurencji 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji” wydanej pod redakcją naukową Tadeusza Skocznego.

(więcej…)

Nowelizacja prawa autorskiego – r. pr. Marek Rumak dla serwisprawa.pl

Jak po nowelizacji obliczyć czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami? 1 sierpnia br. weszła w życie nowela prawa autorskiego, wdrażająca do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu i Rady Europejskiej. Dyrektywa ta ujednolica sposób obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami, wydłuża czas ochrony praw do artystycznych wykonań i fonogramów, jak również zapewnia artystom i wykonawcom odpowiednią ochronę praw majątkowych.

(więcej…)

Przepisy o opłatach w handlu uderzą nie tylko w supermarkety

W sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców (zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi) wobec dostawców wnosi istotne zmiany w dotyczasowych praktykach. Zakłada mi.in., że sklepy nie będą mogły żądać od dostawców artykułów spożywczych nie tylko tzw. opłat półkowych, ale także pieniędzy za promocję produktu.

(więcej…)

Przepisy o opłatach w handlu mogą być sprzeczne z konstytucją – adw. Joanna Affre dla prawnik.pl

„Projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych grupuje i powiela regulacje już obecne w systemie prawa. W sposób tendencyjny przyznaje również szereg preferencyjnych uprawnień dostawcom produktów rolnych i spożywczych. Takie praktyki legislacyjne to ręczne sterowanie, którego nie powinno się stosować w systemie gospodarki rynkowej – pisze adw. Joanna Affre.”

(więcej…)

Portale nie muszą jeszcze usuwać hejtów z własnej inicjatywy

W ostatnim okresie wydano dwa kontrowersyjne wyroki dotyczące zakresu odpowiedzialności administratora serwisu internetowego za treści w nim umieszczane. Do tej pory dominował pogląd, iż osoba, której dobra naruszono, powinna wskazać konkretne wpisy, które należało usunąć. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.; dalej: u.ś.u.d.e.) serwis internetowy nie odpowiada za dane pozostawiane na nim przez internautów do czasu, gdy nie zostanie poinformowany o tym, że łamią prawo.

(więcej…)

Telemarketing a nowa ustawa o prawach konsumenta

„25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która wprowadziła zmiany m.in. do ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243). Przede wszystkim istotna dla odbiorców jest zmiana treści art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który to przepis w obecnym brzmieniu wskazuje, że zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”(…)

(więcej…)