Newsletter IP 3/2019

Brexit a kwestia znaków towarowych

W marcu chyba najczęściej odmienianym hasłem (przynajmniej w polityce międzynarodowej) było słowo „brexit”. Kwestia niekończącej się sagi pod tytułem „Brexit” trwa od wielu miesięcy i nie widać jej końca. Brytyjski parlament odrzucił opcję „Brexitu” bez umowy (tzw. twardego Brexitu), ale wcześniej również nie wyraził zgody na „Brexit” z umową wynegocjowaną z UE przez brytyjską premier. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 3/2019

UOKIK BĘDZIE ŚCIGAŁ ZATORY PŁATNICZE?

Jak wieść gminna niesie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) otrzyma nowe kompetencje i obowiązki – będzie ścigał firmy niepłacące faktur. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracują nad projektem ustawy dotyczącej zwalczania zatorów płatniczych. Nowa regulacja dotknie sektora handlu, bo właśnie tam najwięcej płatności tkwi w zatorach. Projekt ustawy nie wpłynął jeszcze do Sejmu. (więcej…)

Newsletter IP 2/2019

RAPORT O ZNAKACH TOWAROWYCH

Początek roku to czas raportów podsumowujących miniony 2018 rok. W dzisiejszym Newsletterze omawiamy jeden z raportów dotyczący trendów w obszarze znaków towarowych, który ukazał się 30 stycznia 2019 r. Raport został wydany przez firmę CompuMark.

 

(więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 2/2019

Facebook naruszył prawo konkurencji w Niemczech

Początek roku 2019 trudno nazwać dobrym dla Facebooka. Niemiecki organ ochrony konkurencji, Bundeskartellamt, w swej decyzji z 7 lutego 2019 r. uznał, że gigant mediów społecznościowych naruszył przepisy prawa antymonopolowego ze względu na sposób przetwarzania danych osobowych swoich użytkowników. Z uwagi m.in. na precedensowy charakter postawionych zarzutów, firma zamiast kary otrzymała szereg zobowiązań mających na celu wyeliminowanie wykrytych naruszeń. (więcej…)

Newsletter IP 1/2019

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W dniu 17 stycznia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”). Zawiera ona szereg zmian i jest związana przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Poniżej omawiamy kilka   istotnych zmian zaproponowanych w nowelizacji. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 1/2019

SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAWIE KONKURENCJI

OECD (czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w jednym ze swoich raportów stwierdziła, że algorytmy cenowe są obecnie największym wyzwaniem dla organów antymonopolowych. Mianowicie instrumenty te wykorzystywane w niewłaściwy sposób pomagają tworzyć bardzo trudne do wykrycia kartele. W razie wykrycia takich karteli przedsiębiorcom grożą milionowe kary.

(więcej…)

Newsletter IP 12/2018

Przygotowania do jednolitego portalu cyfrowego

Pod koniec września 2018 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Portal umożliwia osobom prywatnym i przedsiębiorcom dostęp do elektronicznych informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. 14 kluczowych procedur administracyjnych w każdym państwie członkowskim UE ma być dostępnych on-line zarówno dla użytkowników krajowych, jak i zagranicznych. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 12/2018

ZMIANY W USTAWIE O PRZEWADZE KONTRAKTOWEJ

Do kluczowych zmian trzeba zaliczyć przede wszystkim objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą. Do tej pory, aby ustawa znalazła zastosowanie, spełnione musiały być kryteria dotyczące wysokości obrotów. Nowelizacja uchyla przepis o łącznej minimalnej wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł. Zrezygnowano także z minimalnego progu 100 mln zł w odniesieniu do obrotu realizowanego przez nabywcę lub dostawcę, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Tym samym, znacznie poszerzył się krąg podmiotów gospodarczych, podlegającym reżimowi ustawy. (więcej…)

Newsletter IP 11/2018

NOWELIZACJA DYREKTYWY 2010/13/UE O USŁUGACH AUDIOWIZUALNYCH

Parlament Europejski w październiku br. przyjął projekt nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dyrektywa). Tak więc, nowelizacja nastąpiła zaledwie 8 lat po wejściu w życie Dyrektywy. W tym krótkim czasie nastąpiły bowiem gwałtowne zmiany na rynku mediów. Coraz więcej widzów tradycyjnych przekazów telewizyjnych korzysta dodatkowo z treści na żądanie dostępnych na smartfonach lub tabletach. Globalny udział wideo w całym konsumenckim ruchu internetowym wynosił 64 % w 2014 r., a zgodnie z prognozami odsetek ten osiągnie 80 % w 2019 r. Na świecie rośnie też liczba osób rezygnujących z umów z kablówkami czy telewizjami satelitarnymi. (więcej…)

Newsletter konkurencja 11/2018

GEOBLOCKING – CZYLI BĘDĄ KARY ZA RÓZNICOWANIE KLIENTÓW

Praktyka geoblokowania (o czym pisaliśmy już wcześniej) polega na blokowaniu przez e-sklepy potencjalnych klientów lub stwarzaniu im różnych warunków dostępu do produktów. Podstawą takiej blokady może być m.in. obywatelstwo lub miejsce zamieszkania klienta (np. w oparciu o adres IP użytkownika). Innymi słowy, praktyka ta jest stosowana np. kiedy kupującym w polskim sklepie internetowym jest francuz i e-sklep z powodu jego narodowości odmawia sprzedaży.

(więcej…)