Newsletter 2/2015: Nowe uprawnienia UOKiK

Nie ustały jeszcze echa ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a UOKiK pracuje już nad nowym pakietem zmian. Nowe przepisy mają znacznie wzmocnić rolę Prezesa UOKiK oraz zwiększyć jego wpływ na działalność przedsiębiorców. Podczas gdy nowelizacja, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2015 r. dotyczyła głównie zmian z zakresu prawa konkurencji, obecnie UOKiK planuje wzmocnić swoje kompetencje z zakresu ochrony konsumentów. W tym celu Prezes UOKiK ma zostać wyposażony w cały arsenał nowych narzędzi, które pozwolą mu na szybsze i skuteczniejsze eliminowanie naruszeń praw konsumentów. (…)

(więcej…)

Newsletter 1/2015: Przedsiębiorcy powoli wdrażają nowe przepisy konsumenckie

Nowa ustawa o prawach konsumenta weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Przed tą datą przedsiębiorcy mieli aż 6 miesięcy na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów. Pomimo tak długiego okresu vacatio legis regulaminy niektórych sklepów internetowych pozostają niezmienione przewidując zapisy sprzeczne z nowymi przepisami. Takim zaniechaniem przedsiębiorcy sami sobie szkodą.

(więcej…)

Newsletter 4/2014: Możliwość nakładania wysokich kar na osoby zarządzające przedsiębiorstwem: zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18 stycznia 2015 roku w życie wejdą zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jedna z nich budzi szczególne zaniepokojenie wśród przedsiębiorców – możliwość nakładania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem kar w wysokości do 2 milionów złotych, jeżeli umyślnie dopuszczą one przez swoje działanie lub zaniechanie do zawarcia zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję.

(więcej…)