Affre i Wspólnicy ponownie wyróżnione w The Legal 500 EMEA

Otrzymaliśmy rekomendację w kategorii Competition/antitrust w najnowszym rankingu firm prawniczych The Legal 500 Europe, Middle East & Africa. Zostaliśmy wyróżnieni wśród innych cenionych w Polsce kancelarii, zajmujących się prawem konkurencji.

The Legal 500 EMEA publikuje – co roku – począwszy od 1991, ranking firm prawniczych oraz prawników w całym regionie, oparty na projektach kancelarii w danym roku, a także opiniach jej klientów.

Zarządzenie reklamacjami

Profesjonalne załatwienie reklamacji jest czynnikiem decydującym zadowoleniu klienta, dzięki któremu postrzeganie danej marki może znacznie wzrosnąć i zaskarbić firmie zaufanie. Aby stawić czoło niejasnym regulacjom prawnym z zakresu reklamacji, 30 stycznia r. pr. Przemysław Rybicki przeprowadził warsztaty pt. „Klient ma zawsze racje”, czyli czy zawsze musimy uznawać reklamacje.

W programie warsztatów znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: różnice między wadą, rękojmią i gwarancją; reklamacje B2C i B2B; zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji; najczęściej popełniane błędy; praktyki związane z obsługą reklamacji kwestionowane przez Prezesa UOKiK.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i organizatorowi – Puls Biznesu Konferencje – za współpracę.

 

 

Patronat | Aktualne problemy prawa własności intelektualnej

Nasza kancelaria objęła patronatem ogólnopolską konferencję naukową „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się 7 marca 2018 roku. Organizatorem jest Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Więcej informacji: https://aktualneproblemyip.wordpress.com/

 

 

Prawo autorskie | CCIFP

Czwarte i ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń „Aspekty prawne w marketingu” odbyło się 14 grudnia 2017 r. we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Szkolenie z „Prawa autorskiego” przeprowadził r. pr. Marek Rumak specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Program spotkania obejmował: definicję utworu, moment powstania praw autorskich, licencje w prawie autorskim, sankcje za nieuprawnione użycie utworu według prawa autorskiego, problem plagiatu, nieuprawnione użycie wizerunku postaci.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom.

 

Finał Szlachetnej Paczki 2017

W tym roku kancelaria Affre i Wspólnicy Sp. k. po raz kolejny wzięła udział w akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. 8-9 grudnia odbył się finał tego wydarzenia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć małżeństwo z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy w ostatnim czasie stracili mieszkanie i większość dobytku w wyniku pożaru. Jak mówią organizatorzy akcji: „tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi”. Warto pomagać!

 

Konkursy i loterie | CCIFP

Trzecie spotkanie we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) dobiegło końca. R. pr. Przemysław Rybicki 15 listopada b.r. poprowadził szkolenie pt. „Konkursy i loterie- aspekty prawne w marketingu”.

Program spotkania obejmował :przepisy regulujące loterie i konkursy, naruszenia związane z loteriami i konkursami, wytyczne odnośnie regulaminu, postępowanie zgodne ze Zbiorowym Interesem Konsumentów, polityka Prezesa UOKiK oraz omówienie bieżącego orzecznictwa.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom.

Na następne spotkanie zapraszamy 14 grudnia 2017 r. nt. „Prawo autorskie – aspekty prawne w marketingu”. Zapisy na stronie organizatora.

 

Kampanie reklamowe | CCIFP

Kolejne szkolenie z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP) już za nami. 26 października radca prawny i rzecznik patentowy Marta Miszczuk poprowadziła spotkanie nt. „Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu”.

Program spotkania obejmował objaśnienia prawno-marketingowe dotyczące reklamy porównawczej, reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji, przykłady nieetycznej reklamy, czy przykłady zakazu reklamowania określonych produktów.

Dziękujemy za aktywność i liczne przybycie.

Na następne spotkanie zapraszamy 15 listopada 2017 r. z radcą prawnym Przemysławem Rybickim pt. „Konkursy i loterie – aspekty prawne w marketingu”. Zapisy na stronie organizatora.

 

PRICING MANAGEMENT A REGULACJE ANTYMONOPOLOWE

Zarządzanie strategią cenową to główny temat Konferencji Pricing Management w dniach 4-5 października 2017 roku. Mec. Joanna Affre prowadziła – 5 października – panel z zakresu regulacji antymonopolowych w tym obszarze. Program wystąpienia obejmował:

  • ingerencję prawa antymonopolowego w politykę cenową,
  • politykę cenową w sieci franchisingu,
  • zasady ustalania cen odsprzedaży – ceny sugerowane i maksymalne, ceny sztywne i minimalne, naśladownictwo cenowe,
  • wymianę informacji dotyczącą polityki cenowej i rabatowej,
  • ryzyko wysokich kar przy stosowaniu algorytmów cenowych.

Dziękujemy uczestnikom i Trio Conferences za możliwość wystąpienia.

 

Własność intelektualna – nazwa, logo i opakowanie | CCIFP

Radca prawny Marek Rumak 28 września 2017 przeprowadził warsztaty marketingowo-prawne z zakresu własności intelektualnej. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Aspekty prawne w marketingu”, które organizowane jest przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Program spotkania obejmował kwestie dotyczące ochrony nazwy, loga oraz opakowania. Marek Rumak przybliżył także przykłady z praktyki naruszenia prawa do loga, praktyki wprowadzające konsumentów w błąd w związku z niewłaściwym opakowaniem oraz proces przebiegu rejestracji loga w przypadku rebrandingu.

Kolejne spotkanie już 26 października 2017 roku w siedzibie CCIFP na temat „Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu”. Zapisy na warsztaty i szczegółowe informacje na stronie organizatora.