Własność intelektualna – nazwa, logo i opakowanie | CCIFP

Radca prawny Marek Rumak 28 września 2017 przeprowadził warsztaty marketingowo-prawne z zakresu własności intelektualnej. Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Aspekty prawne w marketingu”, które organizowane jest przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Program spotkania obejmował kwestie dotyczące ochrony nazwy, loga oraz opakowania. Marek Rumak przybliżył także przykłady z praktyki naruszenia prawa do loga, praktyki wprowadzające konsumentów w błąd w związku z niewłaściwym opakowaniem oraz proces przebiegu rejestracji loga w przypadku rebrandingu.

Kolejne spotkanie już 26 października 2017 roku w siedzibie CCIFP na temat „Kampanie reklamowe – aspekty prawne w marketingu”. Zapisy na warsztaty i szczegółowe informacje na stronie organizatora.

 

Compliance na przykładzie prawa konkurencji. X Forum Dyrektorów Działów Prawnych

20 – 21 września 2017 roku odbyło się X Forum Dyrektorów Działów Prawnych, którego organizatorem był Puls Biznesu.

Kancelaria Affre i Wspólnicy Sp. k. miała przyjemność współpracować merytorycznie przy tegorocznej edycji Forum. Adwokat Joanna Affre przeprowadziła szkolenie pt. „Compliance – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie prawa konkurencji”.  Program wystąpienia obejmował:

 • Cele compliance – jak je wpisać w strategie przedsiębiorstwa?
 • Kluczowe elementy compliance: schemat działania, system zachęt, sygnaliści
 • Koordynowanie compliance w różnych obszarach działania przedsiębiorcy
 • Jak stworzyć skuteczny system wczesnego ostrzegania i reagowania?

Dziękujemy organizatorom, a w szczególności uczestnikom i zapraszamy na kolejne szkolenia zespołu Affre. 

Tegoroczna edycja Forum była poświęcona m.in. funkcjonowaniu In –house w środowisku biznesu, czyli jak kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji, jaka presja  spoczywa na prawnikach odpowiedzialnych za procesy decyzyjne, jakie ryzyko się z tym wiąże, skąd czerpać i co robić z wiedzą, jak zarządzać ryzykiem prawnym i compliance w przedsiębiorstwie oraz do jakich zmian prawnych należy przygotować się już dziś.

 

RODO – zmiany w prawie ochrony danych osobowych

8 września 2017 r., of counsel zespołu Affre i Wspólnicy, mec. Joanna Mamczur przeprowadziła warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu zmian w prawie ochrony danych osobowych – RODO. Warsztaty odbywały się w formie analizy case studies. Organizatorem wydarzenia  było Trio Conferences.

25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie, które zaostrzy politykę ochrony danych osobowych i nałoży tym samym na przedsiębiorców szereg nowych wymogów i obowiązków. Mimo, że na przygotowanie się do zmian pozostaje prawie rok, to widmo surowych kar za niewdrożenie rozwiązań już teraz motywuje do rozpoczęcia prac w tym zakresie.

Znak towarowy „More to go” CCC.eu obroniony

Pisaliśmy niedawno o oddalonym sprzeciwie niemieckiej spółki wobec znaku zgłoszonego przez spółkę CCC.eu. Do tego sukcesu możemy dodać kolejny – skuteczna obrona innego znaku towarowego zawierającego hasło „More to go” w spornej sprawie przed EUIPO przez r. pr. Marka Rumaka. EUIPO nie uwzględniło żadnego z argumentów spółki niemieckiej i całkowicie oddaliło jej sprzeciw wobec zgłoszenia znaku przez CCC.eu.

Sprzeciw niemieckiej spółki wobec znaku CCC.eu oddalony!

R. pr. Marek Rumak reprezentując CCC.eu wygrał w spornej sprawie przed EUIPO. Sprzeciw wobec znaku towarowego „CCC Shoes & Bags Go for more” wniosła jedna z niemieckich spółek, argumentując, że istnieje podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej pomiędzy hasłami reklamowymi obu spółek: „Go for more” oraz wcześniej zarejestrowanym „Hier geht mehr”.

EUIPO oceniło jednak, że znaki nie są do siebie podobne. EUIPO uwzględniło argumenty r.pr. Marka Rumaka, że oba hasła nie mogą być utożsamiane na płaszczyźnie znaczeniowej – niosą bowiem inny przekaz („Hier geht mehr” będzie rozumiane jako „More is possible”, a nie – jak próbował udowodnić pełnomocnik spółki niemieckiej – „Go for more” – to zupełnie inny przekaz skierowany do odbiorów).

Sektor rolno-spożywczy: najważniejsze informacje o przewadze kontraktowej, UOKiK

20 czerwca UOKiK zorganizował spotkanie na temat ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, która wejdzie w życie 12 lipca b.r. Ustawa dotyczy relacji pomiędzy dostawcami a nabywcami w sektorze rolno-spożywczym i ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w ich relacjach.

Najważniejsze praktyczne informacje ze spotkania to, że do prowadzenia tych spraw wyznaczona została Delegatura UOKiK w Bydgoszczy. UOKiK będzie działał tylko w tych sprawach, w których będzie występował interes publiczny. Interes publiczny będzie badany indywidualnie w każdej sprawie w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo wypracowane na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UoKiK) jednak z uwzględnieniem autonomicznego charakteru nowej ustawy. Również dotychczasowe orzecznictwo z zakresu UoKiK oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie wykorzystywane do definiowania klauzul generalnych takich jak np. dobre obyczaje. Praktyka pokaże jak należy interpretować „znaczną dysproporcję w potencjale ekonomicznym”. UOKiK będzie w tym zakresie czerpał z doświadczeń innych krajów.

Specjaliści Delegatury w Bydgoszczy spotykali się już z kolegami z czeskiego organu antymonopolowego. Według UOKiK ocena znacznej dysproporcji będzie się opierać na analizie ekonomicznej obrotów, wartości aktywów, udziału w rynku, wyniku finansowego a także powiązań kapitałowych. Odnosząc się do wynikających z art. 7 przykładów nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej z deklaracji UOKiK wynika, że zadaniem ustawy i UOKiK nie jest zagwarantowanie dożywotnich relacji handlowych między kontrahentami. Zatem UOKiK nie będzie interweniował w każdym wypadku rozwiązania umowy handlowej przez sieć.

Należy pamiętać, że nabywcy też mają ograniczenia co do przestrzeni handlowej – aby wprowadzić na półkę nowy produkt muszą zrezygnować z innego. Wg UOKiK również świadczenie usług marketingowych przez nabywców dla dostawców nie jest zakazane pod warunkiem, że nie jest narzucone i usługi są faktycznie świadczone. UOKiK nie będzie ustalał i narzucał stronom cen na produkty rolne i spożywcze. Nie chodzi o usztywnienie rynku. UOKiK będzie natomiast interweniował w przypadkach przenoszenia kosztów na słabszą stronę umowy, zmieniania umów z mocą wsteczną czy też w sytuacjach gdy umowy są zgodne z przepisami natomiast w praktyce relacje są sprzeczne z prawem – np. pobierane są zakazane opłaty półkowe choć w umowach ich nie ma.

Zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej mogą być wysyłane na adres: przewaga@uokik.gov.pl. UOKiK apeluje o konkrety – im bardziej precyzyjne i rzeczowe zawiadomienie – tym większa szansa na działanie organu. Zawiadomienia nie będą ujawniane, aby nie narazić zgłaszających na odwet handlowy.

Aplikacje mobilne konglomerat różnych dziedzin prawa

8 czerwca 2017 r., Kancelaria Affre i Wspólincy Sp. K. została Partnerem Merytorycznym spotkania strategicznego m-commerce „W jaki sposób m-commerce zmieni oblicze Twojego biznesu?”. Wydarzenie to było połączeniem specjalistycznej konferencji, partnerskiej wymiany doświadczeń oraz praktycznych warsztatów.

Joanna Affre oraz Marek Rumak przeprowadzili szkolenie „Aplikacje mobilne konglomerat różnych dziedzin prawa”. Tematyka jest dość szeroka dlatego zostały poruszone zagadnienia takie jak: umowy aplikacji mobilnych, znaki towarowe w aplikacji i ich rejestracja, bezpieczeństwo i zgodne przetwarzanie danych, polityka prywatności, regulamin aplikacji oraz warunki obecności w sklepach aplikacji mobilnych.

Organizator wydarzenia jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie.

Joanna Mamczur of Counsel w Affre i Wspólnicy

Affre i Wspólnicy z przyjemnością informuje, że do zespołu jako of Counsel dołączyła adwokat Joanna Mamczur, która wzmocni praktykę M&A kancelarii.

Biografia:

Joanna Mamczur jest adwokatem w Warszawie. Od wielu lat doradza polskim i zagranicznym klientom w zakresie prawa gospodarczego – zarówno w ramach największych międzynarodowych kancelarii prawnych, jak i indywidualnej praktyki adwokackiej.

Języki obce: angielski, francuski, niemiecki.

Zakres doradztwa obejmuje m.in.: Banking & Finance, prawo spółek, fuzje i przejęcia, negocjacje umów handlowych, spory sądowe, IT/IP, ochrona danych, startups. Adwokat Joanna Mamczur doradza także w zakresie prawa rynków kapitałowych, papierów wartościowych, prawa funduszy inwestycyjnych.

 • Executive MBA – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie.
 • Niemcy: LL.M. Finance w Institute for Law and Finance (Goethe Universität, Frankfurt am Main) – studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego prawa finansowego.
 • Francja: Uniwersytet w Paryżu – Maître en droit (magister prawa, specj. prawo gospodarcze).
 • Francja:  Uniwersytet w Tours – studia podyplomowe – prawo francuskie.
 • Aplikacja adwokacka w Warszawie.
 • Uniwersytet w Łodzi – Wydział Prawa i Administracji – magister prawa (specj. prawo gospodarcze) 
 • Konferencje: Paryż, Londyn, Berlin, Wiedeń, Frankfurt am Main, Monachium, Warszawa, Finlandia, Szwecja etc.

Joanna Affre członkiem Rady CCIFP

Joanna Affre została członkiem Rady CCIFP | Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Będzie wspierać rozwój Izby przez działalność na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jest to niezwykła motywacja dla zespołu. Liczymy na dalszy rozwój i sukcesy!

Spotkanie dotyczące kartelu producentów ciężarówek

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Kartel producentów ciężarówek. Jakie podmioty poszkodowane mogą dochodzić roszczeń?”.

Komisja Europejska w ubiegłym roku wykryła niezgodne z prawem porozumienie między producentami dotyczące cen sprzedaży ciężarówek i nałożyła rekordową karę w wysokości prawie 3 mld euro za zawiązanie karteli. Jednakże fakt nałożonych kar nie wyklucza dochodzenia odszkodowań przez przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody.

Spotkanie odbędzie się 18 maja o godzinie 14:00 (CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa) w ramach Klubu wymiany doświadczeń organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Moderatorami spotkania, podczas którego zostaną omówione decyzja Komisji Europejskiej oraz możliwości dochodzenia roszczeń, będą mec. Joanna Affre oraz r.pr. dr Małgorzata Kozak. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria Affre i Wspólnicy.

http://ccifp.pl/training/kartel-producent%C3%B3w-ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3wek-jak-podmioty-poszkodowane-mog%C4%85-dochodzi%C4%87-roszcze%C5%84/