rybicki przemekPrzemysław Rybicki, radca prawny

prawo antymonopolowe · ochrona konsumentów · spory

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużyć pozycji dominującej. Uczestniczy w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w prawie ochrony konkurencji i konsumentów zapoczątkowane pracą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i sądami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Przemysław Rybicki
+48 22 100 47 41
+48 518 440 658

Artykuły