5 pytań o zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach wieczornych i nocnych

Od marca 2018 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (dalej „Ustawa”), które umożliwiają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Co się zmieniło i jak nowe regulacje wpływają na możliwość sprzedaży trunków przez sklepy detaliczne? Poniżej odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań dotyczących „nocnej prohibicji”.


 

1)      Czy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych obowiązuje w całej Polsce?

Nie, decyzję w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych podejmują władze lokalne – każda gmina samodzielnie. Rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić takie ograniczenia, lub też zupełnie z nich zrezygnować i tak jak do tej pory dopuszczać sprzedaż alkoholu 24 h/dobę.

 

2)      Czy zakaz sprzedaży dotyczy każdego napoju alkoholowego, bez względu na zawartość alkoholu?

Tak, w przypadku gdy gmina zdecyduje się na ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, to zakaz obejmuje wszystkie alkohole, zarówno te mocniejsze, jak wino i wódka, jak i słabsze, na przykład piwo albo cydr.

 

3)      W jakich godzinach gmina może zakazać sprzedaży alkoholu?

Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600. Godziny ustalone przez konkretną gminę nie muszą jednak obejmować dokładnie takiego przedziału czasowego, ale powinny mieścić się w jego granicach. To znaczy, że zakaz sprzedaży alkoholu może obowiązywać np. pomiędzy 23.00 a 5.00, albo pomiędzy 2.00 a 6.00.

 

4)      Czy jeśli wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, to obejmuje on z automatu teren całej gminy?

Niekoniecznie. Ograniczenia mogą obowiązywać na terenie całej gminy lub jedynie w jej wybranych jednostkach: dzielnicach, osiedlach, sołectwach. Na przykład, niektóre miejscowości turystyczne
i większe miasta zdecydowały się na wprowadzenie zakazu tylko w granicach dzielnic śródmiejskich, gdzie zlokalizowane są rynki starego miasta lub najpopularniejsze atrakcje turystyczne.

 

5)      Co grozi za naruszenie zakazu?

Najsurowsza kara, której można się spodziewać za naruszenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu,
to cofnięcie zezwolenia. Przewidziana jest również odpowiedzialność karna. Może ją ponieść zarówno ekspedient, który sprzedał trunek, jak i właściciel sklepu, jeżeli nie dopilnował swojego personelu. Zgodnie z Ustawą, kto sprzedaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do popełnienia przestępstwa. Wobec osób skazanych sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

 

Katarzyna Górna-Hurko

adwokat

Affre i  Wspólnicy sp.k.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł