PRICING MANAGEMENT A REGULACJE ANTYMONOPOLOWE

Zarządzanie strategią cenową to główny temat Konferencji Pricing Management w dniach 4-5 października 2017 roku. Mec. Joanna Affre prowadziła – 5 października – panel z zakresu regulacji antymonopolowych w tym obszarze. Program wystąpienia obejmował:

  • ingerencję prawa antymonopolowego w politykę cenową,
  • politykę cenową w sieci franchisingu,
  • zasady ustalania cen odsprzedaży – ceny sugerowane i maksymalne, ceny sztywne i minimalne, naśladownictwo cenowe,
  • wymianę informacji dotyczącą polityki cenowej i rabatowej,
  • ryzyko wysokich kar przy stosowaniu algorytmów cenowych.

Dziękujemy uczestnikom i Trio Conferences za możliwość wystąpienia.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł