Dołącz do naszego Zespołu!

Jesteśmy nastawieni na rozwój i stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Uważamy, że największą wartością każdej firmy są ludzie i dlatego budujemy stabilny i przyjazny zespół.
Oferujemy współpracę osobom, które chcą zdobywać doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności w praktyce. Szukamy ambitnych i otwartych prawników. Oczekujemy logicznego myślenia, rzetelności i konsekwencji w działaniu.
Specjalizujemy się w prawie konkurencji, własności intelektualnej i przemysłowej, prawie cywilnym i karnym.
 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś aplikantem adwokackim / radcowskim co najmniej 2-go roku,
 • masz co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i/ lub prawa własności przemysłowej, a w szczególności w kwestiach związanych z polityką dystrybucyjną przedsiębiorców oraz z prawem konsumenckim,
 • masz doświadczenie w zakresie występowania przed sądami,
 • potrafisz sporządzać projekty opinii prawnych i pism procesowych w sposób zwięzły i posługując się prostym, przystępnym dla odbiorcy językiem,
 •  mile widziane będzie doświadczenie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji (nieuczciwa reklama, opłaty półkowe, naśladownictwo produktów, tajemnica przedsiębiorstwa) lub w zakresie prawa pracy,
 • bardzo dobrze znasz język angielski prawniczy w mowie i piśmie. Jeśli znasz język francuski lub niemiecki będzie to Twój dodatkowy atut.
 • jesteś gotowy/a na wyjazdy do sądów w całej Polsce,
 • chcesz współpracować na stałe tylko z jedną Kancelarią w pełnym wymiarze.

Oferujemy:

 •   pracę w kompetentnym i dynamicznym zespole, w przyjaznej atmosferze,
 •   rozwój i zdobywanie doświadczenia w ciekawych projektach i precedensowych sprawach,
 •   specjalizację w zakresie prawa antymonopolowego lub nieuczciwej konkurencji,
 •   samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
 •   rozwój kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 •  bieżące doradztwo prawne na rzecz klientów kancelarii – podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie analiz prawnych, opinii oraz memorandów,
 •  przygotowanie i opiniowanie umów i warunków handlowych,
 • udział w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej, analiza i doradztwo
  w zakresie stosowanych systemów dystrybucji,
 • ocenę zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim, doradztwo w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej,
 • reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji oraz na etapie przedprocesowym
  w negocjacjach ugodowych, w tym w sporach cywilnych o zapłatę, sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, postępowaniach z zakresu prawa karnego gospodarczego,
 • sporządzanie pism procesowych, w sprawach cywilnych i karnych oraz w sprawach administracyjnych
  z zakresu prawa konkurencji,
 • prowadzenie prelekcji oraz szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Jeśli uważasz, że do nas pasujesz, wyślij CV na adres: rekrutacja@affre.pl