Nintendo nie może zakazać używania konsoli do demonstracji – wyrok TSUE

Marek Rumak Nintendo

Trybunał Sprawiedliwości musiał rozstrzygnąć kwestię możliwości przedstawiania przez osobę trzecią cudzego wspólnotowego wzoru przemysłowego w celach handlowych, jeżeli osoba ta zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów nim oznaczonych. Zajął się też kwestią jurysdykcji sądów w sytuacji, gdy pozwane są dwie spółki mające siedziby w różnych krajach UE.

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł