Private enforcement – naruszenie prawa konkurencji objęte roszczeniem naprawienia szkody

Private enforementUstawa private enforcement określa zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym. Sprawca naruszenia jest obowiązany na zasadzie winy do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji. Jak definiować szkodę i jak ją ustalić? Jaki jest zakres odpowiedzialności za szkodę i kogo ona dotyczy?

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł