Nierozwiązany problem tzw. „opłat półkowych”

27.12 JAF PSK opłaty półkowe

Polskie sądy mierzą się każdego roku z setkami spraw dotyczących zakazu pobierania opłat półkowych. Do tej pory, ani w orzecznictwie, ani w doktrynie nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na pytania: Jak stwierdzić, że doszło do pobrania zakazanych opłat? Kiedy pobranie opłaty jest utrudnianiem dostępu do rynku konkurentom? Prawnicy z Kancelarii Affre i Wspólnicy: adw. Joanna Affre i apl. adw. Piotr Skołubowicz wraz z ekonomistami z Microeconomix: Joanną Piechucką i dr Martą Stryszowską na łamach internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego zaproponowali własne rozwiązanie problemu interpretacji zakazu pobierania opłat półkowych

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł