Sektor rolno-spożywczy: najważniejsze informacje o przewadze kontraktowej, UOKiK

20 czerwca UOKiK zorganizował spotkanie na temat ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, która wejdzie w życie 12 lipca b.r. Ustawa dotyczy relacji pomiędzy dostawcami a nabywcami w sektorze rolno-spożywczym i ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w ich relacjach.

Najważniejsze praktyczne informacje ze spotkania to, że do prowadzenia tych spraw wyznaczona została Delegatura UOKiK w Bydgoszczy. UOKiK będzie działał tylko w tych sprawach, w których będzie występował interes publiczny. Interes publiczny będzie badany indywidualnie w każdej sprawie w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo wypracowane na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UoKiK) jednak z uwzględnieniem autonomicznego charakteru nowej ustawy. Również dotychczasowe orzecznictwo z zakresu UoKiK oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie wykorzystywane do definiowania klauzul generalnych takich jak np. dobre obyczaje. Praktyka pokaże jak należy interpretować „znaczną dysproporcję w potencjale ekonomicznym”. UOKiK będzie w tym zakresie czerpał z doświadczeń innych krajów.

Specjaliści Delegatury w Bydgoszczy spotykali się już z kolegami z czeskiego organu antymonopolowego. Według UOKiK ocena znacznej dysproporcji będzie się opierać na analizie ekonomicznej obrotów, wartości aktywów, udziału w rynku, wyniku finansowego a także powiązań kapitałowych. Odnosząc się do wynikających z art. 7 przykładów nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej z deklaracji UOKiK wynika, że zadaniem ustawy i UOKiK nie jest zagwarantowanie dożywotnich relacji handlowych między kontrahentami. Zatem UOKiK nie będzie interweniował w każdym wypadku rozwiązania umowy handlowej przez sieć.

Należy pamiętać, że nabywcy też mają ograniczenia co do przestrzeni handlowej – aby wprowadzić na półkę nowy produkt muszą zrezygnować z innego. Wg UOKiK również świadczenie usług marketingowych przez nabywców dla dostawców nie jest zakazane pod warunkiem, że nie jest narzucone i usługi są faktycznie świadczone. UOKiK nie będzie ustalał i narzucał stronom cen na produkty rolne i spożywcze. Nie chodzi o usztywnienie rynku. UOKiK będzie natomiast interweniował w przypadkach przenoszenia kosztów na słabszą stronę umowy, zmieniania umów z mocą wsteczną czy też w sytuacjach gdy umowy są zgodne z przepisami natomiast w praktyce relacje są sprzeczne z prawem – np. pobierane są zakazane opłaty półkowe choć w umowach ich nie ma.

Zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej mogą być wysyłane na adres: przewaga@uokik.gov.pl. UOKiK apeluje o konkrety – im bardziej precyzyjne i rzeczowe zawiadomienie – tym większa szansa na działanie organu. Zawiadomienia nie będą ujawniane, aby nie narazić zgłaszających na odwet handlowy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł