Ceny drukowane na opakowaniach produktów

Producenci często umieszczają na opakowaniach produktów informacje dotyczące ceny sprzedaży. Czy sklep powinien dostosować się do wskazówek producenta i sprzedawać produkty po cenach widocznych na opakowaniach?

 

 

Zakaz porozumień cenowych

Prawo konkurencji zakazuje narzucania odbiorcom konkretnych cen odsprzedaży produktów. Taki zakaz istnieje zarówno w relacjach producent (dostawca) – dystrybutor (hurtownik), jak i na niższych poziomie tj. hurtownik – sklep detaliczny. Dlatego producent nie może zobowiązać właściciela sklepu do stosowania ceny X widniejącej na opakowaniu produktu. Zachęta w postaci dodatkowego rabatu lub innych bonusów uzależniona od zastosowania ceny z opakowania również jest zakazana. Takie postanowienia umów lub praktyki stosowane przed producentów są nieważne z mocy prawa, tj. nie trzeba wykazywać ich nieskuteczności w sądzie.

Sugerowane i maksymalne ceny odsprzedaży

Wyjątkiem od tego zakazu są ustalenia dotyczące sugerowanych lub maksymalnych cen odsprzedaży. Ceny widoczne na opakowaniach produktów są zwykle jedynie ceną sugerowaną przez producenta. Należy jednak pamiętać, że takie zastrzeżenia mogą mieć wyłącznie charakter rekomendacji. Stosowanie wszelkiego rodzaju środków przymusu zmierzających do narzucenia wskazanej ceny (np. groźba odmowy dalszej współpracy lub zachęta w postaci udzielenia dodatkowego rabatu) wyklucza możliwość uznania jej za cenę sugerowaną i nadaje jej charakter ceny sztywnej – czyli zakazanej.

Umieszczenie przez producenta na opakowaniu produktu ceny mającej charakter zalecenia, które nie wiąże sklepu, jest więc całkowicie zgodne z prawem konkurencji, o ile rzeczywiście sprowadza się do rekomendacji. Sprzedawca może zatem opatrzyć towar ceną wyższą od sugerowanej, jak również ceną niższą. Klient, który kupuje produkt, po cenie wyższej od ceny sugerowanej nie może domagać się zwrotu „nadpłaty”, gdyż do takowej nie dochodzi. Sklep ma bowiem swobodę w ustalaniu własnych cen dla oferowanych produktów, odmiennych od ceny sugerowanej. Przy czym, obowiązkiem sprzedawcy jest odpowiednie opatrzenie sprzedawanego produktu ceną w formie metki bądź wywieszki.

Ceny maksymalne

Zastrzeżenie ceny maksymalnej, będące jedynie ograniczeniem górnego pułapu ceny odsprzedaży, również co do zasady, nie stanowi naruszenia prawa konkurencji. Może ono wręcz korzystnie wpływać na sytuację konsumentów, gdyż ogranicza wysokość cen, które płacą za kupowany produkt. Może też zachęcać dystrybutorów do zwiększenia efektywności działania poprzez redukcję kosztów.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł