Compliance na przykładzie prawa konkurencji. X Forum Dyrektorów Działów Prawnych

20 – 21 września 2017 roku odbyło się X Forum Dyrektorów Działów Prawnych, którego organizatorem był Puls Biznesu.

Kancelaria Affre i Wspólnicy Sp. k. miała przyjemność współpracować merytorycznie przy tegorocznej edycji Forum. Adwokat Joanna Affre przeprowadziła szkolenie pt. „Compliance – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie prawa konkurencji”.  Program wystąpienia obejmował:

  • Cele compliance – jak je wpisać w strategie przedsiębiorstwa?
  • Kluczowe elementy compliance: schemat działania, system zachęt, sygnaliści
  • Koordynowanie compliance w różnych obszarach działania przedsiębiorcy
  • Jak stworzyć skuteczny system wczesnego ostrzegania i reagowania?

Dziękujemy organizatorom, a w szczególności uczestnikom i zapraszamy na kolejne szkolenia zespołu Affre. 

Tegoroczna edycja Forum była poświęcona m.in. funkcjonowaniu In –house w środowisku biznesu, czyli jak kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji, jaka presja  spoczywa na prawnikach odpowiedzialnych za procesy decyzyjne, jakie ryzyko się z tym wiąże, skąd czerpać i co robić z wiedzą, jak zarządzać ryzykiem prawnym i compliance w przedsiębiorstwie oraz do jakich zmian prawnych należy przygotować się już dziś.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł