Kontrakty międzynarodowe praktyczne aspekty ponadgranicznego obrotu towarami

15 – 16 stycznia 2015 odbędą się warsztaty Kontrakty międzynarodowe praktyczne aspekty ponadgranicznego obrotu towarami, organizowane przez Trio Conferences. 

Adw. Joanna Affre poprowadzi warsztat Jak radzić sobie z zaległymi należnościami z umów transgranicznych?. W ramach wykładu poruszone zostaną zagadnienia:

 • Minimalizacja ryzyka
  • Zastrzeżenia na etapie zawierania umowy
  • Mechanizmy prawne po zawarciu umowy
  • Wypowiedzenie transgranicznej umowy
  • Sąd czy alternatywne sposoby rozwiązywania sporów?
  • Czynności przed wdaniem się w spór
  • Wykonywanie wyroków w Unii Europejskiej
  • Egzekwowanie należności

Case study: wykonanie wyroku sądu niemieckiego w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: więcej…

Poprzedni artykuł
Następny artykuł