Jakie roszczenia przysługują w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu?

Sezon urlopowy powoli dobiega końca i wielu urlopowiczów z zasłużonego wypoczynku wraca samolotem. Warto pamiętać, że w razie zakłóceń w podróży, pasażerom linii lotniczych przysługują istotne uprawnienia. Dotyczy to opóźnienia lotu, jego odwołania albo odmowy przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu. Czego mogą domagać się podróżni w tego typu sytuacjach? Na przykład, gdy do lotniska docelowego pasażer dotarł ponad 3 godziny później, niż planowano, przysługuje mu prawo do odszkodowania. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od dystansu lotu i może wynosić od 250 do nawet 600 EUR. Takie samo odszkodowanie przysługuje, gdy lot został odwołany, o czym poinformowano pasażera na krócej niż 14 dni przed planowanym odlotem, oraz w przypadku nieprzyjęcia na pokład z tego powodu, że linia lotnicza sprzedała więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie. Pasażer ma również prawo do zwrotu kosztów biletu (przy opóźnieniu – tylko gdy przekracza 5 godzin), albo zmiany planu podróży lub zmiany rezerwacji, a także do uzyskania nieodpłatnej pomocy od linii lotniczych.

Roszczenia przysługujące pasażerom reguluje szczegółowo rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy dotyczą wszystkich lotów w obrębie Unii Europejskiej, lotów z UE do kraju nienależącego do UE, oraz lotów spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z Unii.

Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym opracowaniem na temat praw pasażerów oraz sposobów dochodzenia roszczeń – dostępnym na stronach Komisji Europejskiej.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm

Poprzedni artykuł
Następny artykuł