Można wprowadzić kaucję za butelki plastikowe?

Unia Europejska ustanowiła nowe cele dotyczące recyklingu. Od 2025 roku poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77%, a do 2029 roku – 90%. W Polsce obecnie recyklinguje się jedynie 37,4 proc. butelek PET.

(więcej…)

Bistro w małym sklepie

Wzrost tempa życia oraz co raz więcej godzin spędzanych w pracy powoduje, że klienci co raz częściej szukają w sklepach nie tyle składników do przygotowania posiłków, co gotowych produktów. Trend ten jest co raz bardziej widoczny w sklepach, które – oprócz sprzedaży tradycyjnych produktów spożywczych – wprowadzają do swojej oferty dania przygotowywane na miejscu. Są to najczęściej dania typu fast food, czyli hot dogi, zapiekanki, czy burgery. Powstaje pytanie – czy właściciel sklepu otwierający / rozszerzający działalność o punkt gastronomiczny musi spełnić jakieś wymogi prawne? (więcej…)

Nowe banderole na wyroby spirytusowe

Jak każdy rok, także 2019 przyniósł ze sobą sporo zmian w prawie. We wcześniejszych artykułach przybliżaliśmy niektóre z nowych przepisów, ale nie napisaliśmy jeszcze o wszystkim. Wraz z początkiem nowego roku zaczęła obowiązywać część przepisów, która zmieniła rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

(więcej…)

Oznakowanie żywności „wolne od GMO”

W sejmie procedowany jest właśnie rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (powszechnie zwanych GMO).

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie stosowania dobrowolnego oznakowania żywności i paszy jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Planowane rozwiązania stanowią odpowiedź na postulaty konsumentów domagających się oznakowania wskazującego, że dana żywność jest wolna od GMO (według różnych badań, prawie 60 % Polaków, mając wybór, zdecydowałoby się na żywność pochodzącą od zwierząt karmionych paszą bez GMO). (więcej…)

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą – zmiany w prawie

Od stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dotychczas pracodawca musiał przechowywać akta osobowe pracownika przez 50 lat od ustania zatrudnienia. Ten okres został skrócony do 10 lat. Dotyczy to również pracy na podstawie umowy zlecenia.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Przepisy dotyczą wszystkich nowozatrudnionych pracowników. Tak więc jeśli zatrudniamy pracowników w 2019 roku po raz pierwszy w danym zakładzie pracy, to okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat. (więcej…)

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA A RODO

RODO nie rozróżnia pomiędzy pracownikami a klientami – przedsiębiorca jest zobowiązany stosować wszystkie przepisy RODO również wobec pracowników. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca musi spełnić szereg obowiązków wobec danych osobowych pracowników.

 

(więcej…)

Jak należy informować konsumentów o cenach?

Wszyscy przedsiębiorcy oferujący swoje produkty lub usługi osobom indywidualnym mają obowiązek umieszczać informacje o cenie produktu w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający klientom porównywanie cen. W przeciwnym razie sprzedawca naraża się na dotkliwe kary ze strony Inspekcji Handlowej.

Dla przykładu w styczniu tego roku Jeronimo Martins otrzymał karę w wysokości 30 000 zł. Podczas kontroli w Biedronce w Ostródzie, Inspekcja Handlowa wykazała że ponad 50% z badanych produktów było pozbawionych informacji o cenie. (więcej…)

Opłata recyklingowa

Od 1 stycznia 2018 roku przepisy zobowiązują sklepy do pobierania opłat za reklamówki, które dotychczas były klientom wydawane nieodpłatnie. Dotyczy to toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, zarówno z uchwytami, jak i bez uchwytów, o grubości materiału od 15 do 49 mikrometrów (tzw. foliówki). Zazwyczaj takie torby lądują w koszu od razu po przyniesieniu zakupów do domu. Cieńsze torby (tzw. zrywki, wykorzystywane najczęściej na warzywa i owoce) nadal można wydawać nieodpłatnie, ale tylko pod pewnymi warunkami – o czym poniżej. (więcej…)

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w niedziele niehandlowe

W Walentynki PIP opublikował program działania na 2019 rok. Priorytetami PIP w zakresie prawnej ochrony pracy będą:

  • przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie wynagrodzeń,
  • eliminacja umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę,
  • weryfikacja prawidłowości wypłaty wynagrodzenia.

(więcej…)

E-zwolnienia w praktyce

Od grudnia zeszłego roku w systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania zwolnień lekarskich, które przybrały formę elektroniczną. Zmiany odnoszą się zarówno do lekarza wystawiającego zwolnienie, chorego pracownika oraz płatnika składek (pracodawcy).

(więcej…)