Wypadek przy pracy w sklepie spożywczym – jaka odpowiedzialność ciąży na właścicielu sklepu?

Wypadki przy pracy to zdarzenia, z których wystąpieniem powinien liczyć się każdy pracodawca – w tym również właściciel sklepu zatrudniający pracowników. Warto mieć świadomość, jakie sytuacje mogą być zakwalifikowane za wypadek przy pracy, za co odpowiada wówczas pracodawca, oraz czego może domagać się poszkodowany pracownik. Poniżej omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tą tematyką.

(więcej…)

NIEZAPOWIEDZIANE KONTROLE W SKLEPIE SPOŻYWCZYM

Każdy sklep, który zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych lub działalnością gastronomiczną (np. podgrzewa hot-dogi do spożycia) może spodziewać się m.in. kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tzw. Sanepidu) lub Inspekcji .

 

 

(więcej…)

Jaką nazwę wybrać dla sklepu i jak ją chronić?

Na każdego przedsiębiorcę, już na początku jego działalności czeka nie lada wyzwanie. Musi podjąć decyzję o tym, jaką nazwę nada prowadzonemu przez siebie przedsiębiorstwu. Pomysłów na nazwę może być mnóstwo. Przepisy jedynie w niewielkim stopniu regulują tą sferę, pozostawiając jedynie częściową swobodę. Z kolei przepisy o ochronie oznaczeń mówią o tym, jakie uprawnienia przysługują nam w związku z używanym oznaczeniem. (więcej…)

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika – zmiany w kodeksie pracy, co to oznacza dla detalisty?

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika – zmiany w kodeksie pracy, co to oznacza dla detalisty? Czy od stycznia musi płacić pracownikowi pensje tylko i wyłącznie na konto, czy może do ręki?

Co się zmienia?

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy Kodeksu pracy dotyczące wpłaty wynagrodzenia. Dotychczas obowiązywała zasada, że na wypłatę wynagrodzenia na konto pracodawca musiał uzyskać zgodę pracownika. Polegało to na tym, że pracownik podpisywał odrębne oświadczenie, w którym wpisywał swój numer konta. (więcej…)

Regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu

W Polsce spożycie alkoholu stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Coraz więcej sklepów otrzymuje koncesje na alkohol, lub wręcz specjalizuje się w takim asortymencie. Przy tej okazji warto wspomnieć o przepisach, które regulują w Polsce dostęp do alkoholu.

(więcej…)

Zakaz handlu – czy czekają nas kolejne zmiany?

Czas na kolejne podsumowanie funkcjonowania ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. W praktyce okazało się, że nie wszystkie rozwiązania działają, a ustawę można obejść z wielu stron. Pokazuje to przykład dyskontów w budynkach z napisem „dworzec”, czy sklepów z usługami pocztowymi.

 

(więcej…)

Zwiększenie płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w 2019 roku

Jakie zmiany przyniósł nam rok 2019? Dla wielu pracowników i pracodawców ważną kwestią jest określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. W tym roku wynoszą one odpowiednio 2 250zł oraz 14,70zł/h. 

Ustalone w ten sposób stawki oznaczają wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,1% w stosunku do roku poprzedniego (z 2100 zł w 2018 roku) oraz minimalnej stawki godzinowej o 1zł (z 13,90 zł w 2018 roku). Ma to kluczowe znaczenie dla około 1,5 miliona (około 13% ogółu) pracowników zatrudnionych na stawkach minimalnych. (więcej…)

Termin przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości – co grozi za sprzedawanie produktów po terminie ważności.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, a dokładniej ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na opakowaniach produktów spożywczych możemy znaleźć dwa rodzaje oznakowania daty ważności Są to: termin przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości. W praktyce niewielu klientów, a niekiedy nawet sprzedawców, zdaje sobie sprawę z różnicy pomiędzy tymi oznakowaniami.

(więcej…)

Co oznacza informacja „Produkt Polski” na produktach rolno-spożywczych?

Konsumenci często spotykają w sklepach produkty rolno-spożywcze z naniesionym oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”. Warto wyjaśnić zatem, jakie warunki muszą spełniać produkty, aby mogły być oznaczane takim znakiem zgodnie z prawem, a dokładniej z ustawą o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych („Ustawa”). Inne wymagania muszą spełniać produkty spożywcze nieprzetworzone, a inne przetworzone.
(więcej…)