NEWSLETTER KONKURENCJA 7/2018

PRYWATNE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

Naruszenie prawa konkurencji zwykle kojarzy się z aktywnością Prezesa UOKiK. Jednak w większości przypadków decyzje wydawane przez urząd nie wpływają bezpośrednio na interesy najbardziej pokrzywdzonych tj. konkurentów, kontrahentów, czy też konsumentów. Warto wiedzieć, że poszkodowani antykonkurencyjnymi praktykami – np. w skutek stosowania zawyżonych cen przez kartel – mogą sami dochodzić odszkodowania od uczestników zmowy.

(więcej…)

NEWSLETTER IP 7/2018

PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Okres wakacyjny, często nazywany sezonem ogórkowym, na chwilę rozgrzała informacja o dawno już planowanej reformie prawa autorskiego. To wszystko za sprawą zbliżającego się w Parlamencie Europejskim głosowania nad propozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „Dyrektywa”). W Internecie znowu ożywiły się głosy w rodzaju „Acta 2 nadchodzi”, „koniec Internetu już blisko”, „nowy podatek od linków”, czy „koniec z memami” itp.

(więcej…)

Newsletter IP 6/18

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”). Zawiera on propozycje szeregu zmian i jest  wiązany przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Poniżej omawiamy kilka istotnych zmian zaproponowanych w nowelizacji.

(więcej…)

Newsletter Konkurencja 6/18

ALGORYTMY CENOWE – ZAGROŻENIE DLA KONKURENCJI CZY SZANSA DLA KONSUMENTÓW?

Stosowanie nowych technologii to już nie tylko pomysł na uatrakcyjnienie biznesu, ale coraz częściej konieczność. Komisja Europejska uczula przedsiębiorców na stosowanie algorytmów cenowych i związaną z tym możliwość naruszania prawa ochrony konkurencji. Mimo to, luksemburska Conseil de la Concurrence uznała, że korzyści, płynące ze stosowania algorytmu w jednej ze spraw były na tyle istotne, że przedsiębiorcy uniknęli kary za naruszenie przepisów antymonopolowych.

(więcej…)

Newsletter Konkurencja 5/18

PRZEJRZYSTE PLATFORMY INTERNETOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Komisja Europejska aktywnie walczy o ochronę praw przedsiębiorców i konsumentów na platformach internetowych. Szerokim echem odbiły się sprawy Google Shopping, e-booków na portalu Amazon czy Ubera. To właśnie one stały się inspiracją do zainicjowania przez Komisję prac nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić ochronę małych i drobnych przedsiębiorców w Internecie. (więcej…)

Newsletter IP 5/18

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE – Z CZYM TO SIĘ JE?

Wymogi prawne dla reklamy produktów żywieniowych znacząco różnią się od tych przewidzianych dla reszty towarów. Ze względu na istotną sferę, jaka podlega ochronie, tj. zdrowie człowieka, ustawodawca unijny przedsięwziął szczególne kroki, aby promocja takich produktów nie zagrażała temu ważnemu dobru prawnemu.

(więcej…)

Newsletter Konkurencja 4/2018

Temat miesiąca: „NOWY ŁAD” DLA KONSUMENTÓW WG KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska planuje wzmocnić pozycję konsumentów wobec przedsiębiorców. W związku z tym, zaproponowała szereg zmian prawa unijnego.

 

(więcej…)

Newsletter IP Law 4/18

Temat miesiąca: JAK KORZYSTAĆ Z CZYJEGOŚ WIZERUNKU?

Używanie wizerunku innych osób jest obecnie nieodzownym elementem obrotu gospodarczego. Swojego wizerunku udzielają nie tylko aktorzy w reklamach, których zawód z założenia zakłada „sprzedaż” swojego image’u, ale również np. kadra menedżerska na stronie firmy w celu autoprezentacji lub słynni sportowcy w grach komputerowych. (więcej…)

Newsletter 3/2018

Newsletter 2/2018