Newsletter 4/2014: Możliwość nakładania wysokich kar na osoby zarządzające przedsiębiorstwem: zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18 stycznia 2015 roku w życie wejdą zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jedna z nich budzi szczególne zaniepokojenie wśród przedsiębiorców – możliwość nakładania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem kar w wysokości do 2 milionów złotych, jeżeli umyślnie dopuszczą one przez swoje działanie lub zaniechanie do zawarcia zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję.

(więcej…)