Newsletter 2/2014: Premia od obrotu to dozwolony bonus warunkowy a nie zakazana opłata półkowa.

Dotychczas w orzecznictwie przeważał pogląd, iż jakakolwiek postać opłat potransakcyjnych pobieranych przez sieci handlowe w ramach stosunków z dostawcami jest niedozwolona. Takie opłaty nazwano potocznie „opłatami półkowymi”. 

Zasadniczo przyjęto, że opłaty takie zakłócają równowagę ekonomiczną pomiędzy stronami poprzez nakładanie obowiązku dodatkowego gratyfikowania jednej strony przez drugą i to w sposób nie mający uzasadnienia w mechanizmie konkurencji. 
Zapraszamy do lektury październikowego numeru Newlettra kancelarii Affre i Wspólnicy. Pobierz pdf

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł