Newsletter 3/2014: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu pobierania opłat półkowych

16 października TK oceniał art.15 ust. 1 pkt 4 uznk.i uznał go za zgodny z Konstytucją. TK podkreślił, że przepis ten nie zakazuje bezwzględnie pobierania opłat przez sieci w związku z realizacją umów. 

Nie wykluczył możliwości zawierania umów zobowiązujących jedną ze stron do zapłaty w zamian za reklamę lub promocję towarów albo transport, składowanie lub ekspozycję towaru.Takie zachowanie sieci samo w sobie nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, chyba że in casu opłaty utrudniają dostęp do rynku, a ich pobranie było warunkiem zawarcia innej umowy między tymi samymi stronami.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym listopadowym Newsletterze. Pobierz pdf

Poprzedni artykuł
Następny artykuł