Newsletter 3/2015: Telemarketer nie dzwoni nawet dwa razy

25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która wprowadziła zmiany m.in. do ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243). Przede wszystkim istotna dla odbiorców jest zmiana treści art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który to przepis w obecnym brzmieniu wskazuje, że Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Ponadto dodany został nowy ust. 3, zgodnie z którym Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta. 

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego Newslettera (3/2015) i zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ich znaczeniem dla przedsiębiorców. Pobierz.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł