Newsletter Konkurencja 4/2018

Temat miesiąca: „NOWY ŁAD” DLA KONSUMENTÓW WG KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska planuje wzmocnić pozycję konsumentów wobec przedsiębiorców. W związku z tym, zaproponowała szereg zmian prawa unijnego.

 

 

CO ZYSKAJĄ KONSUMENCI?

Projekt Komisji zakłada wprowadzenie nowych praw konsumentów w Internecie. Przykładowo konsument będzie wprost informowany czy kupuje produkt od przedsiębiorcy czy od osoby fizycznej. Otrzyma także wyraźną informację czy wynik jego poszukiwań w wyszukiwarce internetowej jest „promowany” tj.  jest skutkiem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przedsiębiorcę. Konsument będzie mógł w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, także gdy dotyczy ona bezpłatnych usług internetowych (np. przechowywanie danych w chmurze). Krajowe organy ochrony konsumentów będą mogły nałożyć karę w minimalnej wysokości 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy za naruszenia praw konsumentów. Jednak każde państwo UE będzie miało prawo określić wyższe kary. Przedsiębiorcy nie będą mogli także wprowadzać do obrotu produktów, które w kilku państwach członkowskich będą oznaczone jako identyczne, chociaż ich skład lub cechy charakterystyczne będą się różnić.

A CO DLA BIZNESU?

Również przedsiębiorcy skorzystają z pewnych ułatwień. Przedsiębiorca nie będzie musiał przyjąć zwrotu produktu, który został wykorzystany, a nie tylko wypróbowany. W przypadku zwrotu będzie on mógł także wstrzymać się ze zwrotem płatności dopóki faktycznie nie otrzyma od konsumenta towaru.  Uproszczona zostanie komunikacja z klientem. Przedsiębiorca będzie mógł komunikować się nie tylko za pomocą e-maila, ale także formularza internetowego lub czatu. Warunkiem jest to, żeby konsument mógł śledzić swoją korespondencję z przedsiębiorcą.

OD KIEDY ZMIANY?

Komisja nie wskazała od kiedy zaczną obowiązywać zmiany. Teraz nad wnioskami Komisji będą pracować Parlament Europejski i Rada. Zmiany mają być wprowadzone dyrektywą. Oznacza to, że nowe regulacje będą obowiązywać dopiero po uchwaleniu ustawy krajowej, która wprowadzi je do polskiego prawa. Przedsiębiorcy mają więc jeszcze sporo czasu na przygotowanie się do zmian, ale warto już teraz o nich wiedzieć.

 

Orzeczenie: OGRANICZANIE MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU KUPIONEGO PRZEZ INTERNET

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż przez Internet, nie może zastrzec, że dostarczony towar będzie się różnił od prezentowanego na stronie internetowej. Takie stanowisko potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie jednego ze sprzedawców obuwia (sygn. XVII AmA 62/14).

JAKIE BYŁY STANOWISKA STRON?

Prezes UOKiK uznał, że regulamin sklepu internetowego może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jedno z postanowień przewidywało, że „(…) Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.” Organ antymonopolowy twierdził, że przy sprzedaży online, konsument czerpie informacje o produkcie głównie z zamieszczonego w sklepie zdjęcia. Może więc być łatwo wprowadzony w błąd. Takie zastrzeżenie może także ograniczać możliwość złożenia reklamacji.

Sprzedawca bronił się wskazując, że postanowienie ma ostrzec konsumentów. Zdjęcia są wyświetlane na ekranach różnych urządzeń. Powoduje to, że wygląd na każdym urządzeniu może się różnić. Konsument powinien być o tym uprzedzony.

JAKIE BYŁO ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU?

Sąd przyznał rację Prezesowi UOKiK i stwierdził, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Obniżył jednak nałożoną karę. Zdaniem sądu takie zastrzeżenie nie ma wyłącznie charakteru informacyjnego. Może ono wywołać wrażenie, że różnica między towarem wskazanym na zdjęciu a dostarczonym jest dopuszczalna i ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumenta. Sąd uznał, że nie można odgórnie wyłączyć odpowiedzialności przedsiębiorcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Klauzula wskazywała ponadto jedynie przykładowe sytuacje, w których sprzedawca wyłączył swoja odpowiedzialność. To natomiast zagrażało poważnie interesom konsumentów.

JAKIE WNIOSKI WYPŁYWAJĄ Z WYROKU?

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż przez Internet musi zwracać szczególną uwagę, czy regulamin jego sklepu jest zgodny z prawem. Postanowienia umowy z konsumentem nie mogą naruszać praw do zwrotu towaru, ani złożenia reklamacji. Dotyczy to nie tylko samej możliwości skorzystania z tych praw, ale także warunków, na jakich mogą być realizowane. Warto pamiętać, że to przedsiębiorca jest profesjonalistą. Konsument – jako strona słabsza – będzie zawsze mocniej chroniony.

 

AKTUALNOŚCI

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Jak wygląda jej ochrona w postępowaniach administracyjnych? Co nas czeka po zmianie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tej dziedzinie? Na te i inne pytania odpowiedzą adwokat Joanna Affre oraz radca prawny dr Małgorzata Kozak na konferencji „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 14 i 15 maja 2018 r. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Zorganizowanie skutecznego systemu dystrybucji to duży krok w stronę sukcesu. Jak jednak pogodzić skuteczność i zgodność z prawem ochrony konkurencji? Na to i inne pytania nasi prawnicy postarają się odpowiedzieć na konferencji „Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji”. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 r. Jako prelegenci wystąpią adw. Joanna Affre, adw. Katarzyna Górna, r. pr. Marta Miszczuk oraz r. pr. Przemysław Rybicki. Zapisy na stronie organizatora.

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł