Nowe banderole na wyroby spirytusowe

Jak każdy rok, także 2019 przyniósł ze sobą sporo zmian w prawie. We wcześniejszych artykułach przybliżaliśmy niektóre z nowych przepisów, ale nie napisaliśmy jeszcze o wszystkim. Wraz z początkiem nowego roku zaczęła obowiązywać część przepisów, która zmieniła rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zmiany w rozporządzeniu zostały opublikowane 19 czerwca 2018 r. Większość zmienionych przepisów zaczęła obowiązywać 14 dni od tej daty. Jedynie przepisy wprowadzające nowe wzory banderol podatkowych dla papierosów, tytoniu, wyrobów spirytusowych zarówno wyprodukowanych wewnątrz kraju jak i importowanych wewnątrz Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Od tego dnia wprowadzono też nowy wzór banderol legalizacyjnych dla tych powyższych kategorii towarów.

Skąd banderole i ich rozróżnienie?

Dla jasności warto wytłumaczyć skąd wynika różnica w banderolach podatkowych i legalizacyjnych. Pierwsze z nich – podatkowe są kupowane przez producentów i eksporterów produktów akcyzowych, którzy są płatnikami podatku akcyzowego. Kupno banderol traktowane jest jako zaliczka na ten podatek. Z kolei banderole legalizacyjne są używane, kiedy uszkodzeniu, przeterminowaniu lub złemu naklejeniu ulegną ich podatkowe odpowiedniki. Wtedy detalista powinien usunąć taki towar ze sprzedaży i przekazać jego spis do Urzędu Skarbowego. Następnie po złożeniu wniosku, Urząd może wydać za opłatą banderole legalizacyjne. Po ich otrzymaniu, można przywrócić wycofane produkty do obrotu.

Co rozumiemy przez pojęcie napoju spirytusowego? Mówiąc najprościej jest to napój alkoholowy sporządzony do spożycia przez ludzi posiadający szczególne właściwości organoleptyczne o zawartości alkoholu wynoszącej minimum 15% objętości wytwarzany bezpośrednio lub przez zmieszanie napoju spirytusowego. Nowe wzory banderol na takie wyroby zawierają kod 2D. Jego zamieszczenie ma pomóc w walce z fałszerstwami i ułatwić przeprowadzanie kontroli. Już od 2015 taki kod znajduje się na każdej banderoli papierosów i wyrobów tytoniowych.

Banderole podatkowe i legalizacyjne według wcześniej obowiązującego wzoru na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy można nanosić jeszcze do 20 maja 2019 roku.

Co z wcześniejszymi  ?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, podmioty posiadające znaki akcyzy niegodne z nowymi wzorami są zobowiązane zwrócić takie niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia wzoru. Jednak w przypadku znaków naniesionych już na towary, zachowują one ważność przez 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego wzoru.

Niezachowanie powyższych przepisów rozumiane jako wprowadzenie do obrotu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami, w tym znakami przeterminowanymi jest zagrożone surową karą , która może być nałożona zarówno na producenta jak i na detalistę. Według kodeksu karnego skarbowego może to być kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie. Aby jej uniknąć, należy nałożyć na butelki banderole legalizacyjne lub zbyć je przed końcem obecnego roku kalendarzowego.

 

Mateusz Zając

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł