Zespół doświadczonych prawników kancelarii  Affre i Wspólnicy doradza w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej.  

Pomoc prawna i doradztwo Affre i Wspólnicy obejmuje  kształtowanie polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawo konsumenckie oraz  zgodność umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawo reklamy, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

W obszarze prawa własności przemysłowej zapewniamy wsparcie w następujących kwestiach: rejestracja znaków towarowych, wzory przemysłowe, patenty, ochrona know-how oraz transfer technologii, pomagamy także w zakresie innych praw własności przemysłowej.    

Reprezentujemy Klientów  w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK i innymi urzędami w tym Urzędem Patentowym i EUIPO oraz w sporach sądowych w ramach postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych jak i w związku z postępowaniami między przedsiębiorcami. Prowadzimy audyty i szkolenia dla przedsiębiorców. Tworzymy i wdrażamy programy compliance. 

Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż – FMCG, branży chemicznej, urządzeń budowlanych i IT, spożywczej, motoryzacyjnej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy, zarówno w kwestiach strategicznych jak i w bieżącej działalności.
 

Naszym klientom przedstawiamy kompleksowe zindywidualizowane rozwiązania i  proponujemy elastyczne zasady współpracy. Chcemy, żeby dzięki naszemu zaangażowaniu i jakości pracy przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie i aby dzięki nam skupiali się na tym co dla nich najważniejsze – na biznesie