Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

Przepisy gwarantują przedsiębiorcom prawo do ochrony swoich tajemnic handlowych, również w postępowaniu administracyjnym. Z drugiej strony powinni oni mieć prawo do zapoznania się z argumentami innych uczestników postępowania, w celu skorzystania z prawa do obrony. Ten styk gwarancji i praw ma istotne znaczenie w specyficznym postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Jako przykład można wskazać postępowanie dotyczące kartelu na rynku płyt drewnopodobnych. Prezes UOKiK rozpatrzył w nim ok. 50 wniosków o ograniczenie prawa wglądu do akt. Wpłynęło to znacznie na czas rozpatrywania sprawy, co na stronach branżowych wywołało burzliwą dyskusję.

O obowiązujących standardach w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK piszą adw. Joanna Affre, r. pr. dr Małgorzata Kozak oraz apl. radc. Anna Wawruch w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł