Od jutra nowe kary za naruszenie interesów konsumentów.

Tuż przed świętami Prezes UOKiK otrzymał od ustawodawcy osobliwy „prezent”. Już od jutra (15 grudnia 2018 r.) wejdą w życie przepisy przyznające mu nowe uprawnienie – możliwość  nakładania kar finansowych na osoby zarządzające przedsiębiorcami za naruszenie przepisów konsumenckich. Prezes UOKiK uzyskując tak znaczące „moce”, sam będzie mógł wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i rozdawać „rózgi” nie tylko nieuczciwym firmom, ale również ich menadżerom.

Przepisy – niczym Święty Mikołaj w wigilijną noc – wchodzą po cichu. Wprowadza je ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243) (tzw. ustawa o „przejmowaniu banków”).

Ale za co ta „rózga”?

Prezes UOKiK  będzie mógł nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą, jeśli taka osoba, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania naruszenia umyślnie dopuści do:

  • naruszenia przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów (np. zatwierdzi treść reklamy, która wprowadza w błąd konsumentów);
  • stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych (np. klauzule niedozwolone w regulaminie e-sklepu).

Przykładowo, członek zarządu banku odpowiedzialny za relacje B2C będzie mógł zostać ukarany przez Prezesa UOKiK m.in. za reklamę banku – jeśli wprowadzi konsumentów w błąd lub za klauzule niedozwolone zawarte w umowach lub wzorcach umów B2C.

Do tej pory taka kara mogła być nałożona jedynie w przypadku zawarcia przez przedsiębiorcę zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję. Teraz zostało to rozszerzone na naruszenia przepisów konsumenckich.

Ile? Nie za dużo tych „zer”?

Podstawowa kara może wynieść do 2 mln zł. Znacznie większą „rózgę” mogą otrzymać osoby zarządzające w sektorze finansowym – w ich przypadku kara może wynieść nawet do 5 mln zł! Przy szacowaniu wysokości kary Prezes UOKiK będzie brał pod uwagę m.in. wpływ menadżera na zaistnienie naruszenia, przychody tej osoby, okres trwania naruszenia czy skutki jakie naruszenie wywołało na rynku lub dla samych konsumentów.

Osoba zarządzająca?

Za osobę zarządzającą może być uznany zarówno członek zarządu, jak i osoba, która pełni funkcję kierowniczą. Przykładowo może być to wspólnik spółki osobowej, prokurent lub inna osoba, która podejmuje kluczowe decyzje co do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł