Prawne aspekty działań marketingowych – 29 maja 2015

29 maja br. odbędzie się konferencja marketingowa: Prawne aspekty dzałań marketingowych, organizowana przez Francusko – Polską Izbę Gospodarczą. Adw. Joanna Affre oraz r. pr. Marek Rumak poprowadzą wykład: Reklama w kontekście zapisów o czynach nieuczciwej konkurencji. 

W programie wykładu:

– pojęcie reklamy

– rodzaje reklamy jako czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z konkretnymi przykładami z praktyki:

  • reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
  • reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
  • reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,
  • wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji (tzw. kryptoreklama),
  • reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji (tzw. reklama uciążliwa)

– reklama porównawcza

Więcej szczegółów na stronie Organizatora.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł