Promocje – jak uniknąć zarzutu wprowadzania klienta w błąd?

Akcje promocyjne są popularnym i skutecznym sposobem na wsparcie działań sprzedażowych. Ich pełna skuteczność zależy jednak od tego, czy zostaną przygotowane i zrealizowane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności przepisami z zakresu ochrony konsumenta.

 

 

Promocje tylko na podstawie rzetelnych informacji
O zgodności promocji z prawem będzie m.in. przesądzać ryzyko wprowadzenia klienta w błąd. Oznacza to – nawet potencjalną – możliwość wywarcia wpływu na decyzję klienta co do nabycia towaru lub usługi na podstawie błędnych informacji. Informacje te dotyczyć mogą np. rodzaju produktu, jego dostępności, jakości, ilości, terminu przydatności, a zwłaszcza ceny, sposobu jej obliczania lub istnienia szczególnej korzyści cenowej.
Planując akcję promocyjną, przedsiębiorca musi więc pamiętać, aby na każdym kroku rzetelnie informować klienta o zasadach promocji oraz wynikających z niej korzyściach. Jest to szczególnie istotne przy tworzeniu reklam związanych z akcją promocyjną. Jeśli więc promocja przewiduje istotne ograniczenia (np. czasowe), po zapoznaniu się z reklamą konsument musi o nich wiedzieć bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności (np. analizy regulaminu, czy poszukiwania informacji w napisanym drobnym druczkiem tekście na billboardzie).

Jakie promocje wprowadzają w błąd?
Niezgodne z prawem będą wszelkie promocje pozorne, mające wywołać u konsumenta mylne wrażenie uzyskania nadzwyczajnej korzyści finansowej poprzez manipulację cenami. Najczęściej objawia się to zawyżaniem cen wyjściowych produktów lub usług objętych promocją, dzięki czemu obniżka cen wydaje się bardziej atrakcyjna. Podobnie niewłaściwe będzie pomniejszanie ceny promocyjnej przez podawanie jej w wartości netto.
Pozorną promocją będzie również długotrwałe wykorzystywanie opakowań „promocyjnych” produktów. U przeciętnego konsumenta powstaje wrażenie, że uzyskuje on wyjątkową korzyść finansową w postaci gratisu, choć produkt od dawna funkcjonuje wyłącznie w większych opakowaniach. W przekonaniu klientów oferty promocyjne trwają tylko przez określony czas, a działania tego rodzaju wykorzystują to przeświadczenie, by oddziaływać na decyzje zakupowe konsumentów. Podobny wpływ mają nieprawdziwe twierdzenia np. o możliwości wyczerpania zapasów produktu lub zakończeniu działalności firmy.
Sposobem na minimalizację ryzyka wprowadzenia w błąd jest opracowanie regulaminu promocji jasno określającego zasady jej prowadzenia. Przedsiębiorca posługujący się tak przygotowanym regulaminem musi jednak sam respektować jego postanowienia. Sprzeczne z dobrymi obyczajami będą więc np. jednostronne zmiany regulaminu podczas trwania promocji. Jeżeli organizator akcji promocyjnej dopuszcza zmiany regulaminu, powinien w nim określić zasady ich dokonywania.
Sposób przekazywania informacji o promocji powinien być także dostosowany do charakteru produktu i do grupy odbiorców promocji. W przypadku promocji na artykuły spożywcze umieszczenie istotnych informacji, np. o terminie zakończeniu promocji, jedynie w regulaminie, a nie na opakowaniach czy półkach sklepowych, będzie niewystarczające.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł