R. pr. Marta Miszczuk dla Dziennika Gazety Prawnej

11.08 MMI targowiska

TSUE w orzeczeniu prejudycjalnym z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 wskazał, iż dzierżawcę placu targowego można zmusić do działań, mających na celu zaprzestanie naruszeń znaków towarowych przez poddzierżawców. Wyrok ten został wydany na tle prawa czeskiego. Jest niewątpliwie kluczowy dla operatorów targowisk czy centrów handlowych, ale czy możliwy do egzekwowania w Polsce? Zapraszamy do zapoznania się z opinią eksperta r. pr. Marty Miszczuk opublikowaną w Dzienniku Gazecie Prawnej w ramach artykułu omawiającego problem wdrożenia dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, a także obowiązki operatorów targowisk wynikające z innych przepisów, związane z walką z podróbkami. Link.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł