Reklamacja tylko za okazaniem oryginalnego paragonu?

18.11  PRY PSK paragon

Reklamacja tylko za okazaniem oryginalnego paragonu? Takie postanowienie regulaminu to niedozwolona klauzula, a stosowanie go naraża przedsiębiorcę na zarzut stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Czego przedsiębiorca może wymagać od konsumenta składającego reklamację i jak może zabezpieczyć się przed wyłudzeniami? W artykule opublikowanym w czasopiśmie Branża Dziecięca r.pr. Przemysław Rybicki i apl. adw. Piotr Skołubowicz dostarczają odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do lektury.

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł