Fotolia 62557532 SBudowa zespołu. Struktura zatrudnienia // prawo pracy

Największą wartością firmy są ludzie. Dobra ekipa to stabilny rozwój. Jak motywować zespół, jak budować system pracy i wynagradzania aby pracownicy czuli się związani z przedsiębiorstwem? Jak być elastycznym i konkurencyjnym, jak wychodzić na rynki zagraniczne wykorzystując rodzime zasoby ludzkie? Jak budowac współpracę z kadrą menadżerską średniego i wysokiego szczebla? Doradzimy w sprawach związanych z prawem pracy, zarówno przy tworzeniu umów o pracę oraz innych relacji z podwładnymi (np. kontrakty menadżerskie), jak i przy ich zmianach. Jeżeli specyfika działalności tego wymaga uwzględnimy dodatkowe zapisy w umowie, np. zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, przeniesienie praw autorskich i praw do korzystania z innowacji. Stworzymy również odpowiednie regulaminy – zarówno te wymagane przepisami prawa pracy, jak i dodatkowe – jeśli taka będzie wola pracodawcy, np. regulamin premiowania, pracowniczy program emerytalny.

Doradzimy również przy rozwiązywaniu umów z pracownikami, w tym przy restrukturyzacji zatrudnienia (także w przypadku zwolnień grupowych). Pomożemy właściwie zredagować oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. A w przypadku gdyby doszło do sporu z pracownikiem będziemy reprezentować pracodawcę przed sądem pracy.

 

Kontakt:
Marta Miszczuk

+48 22 100 47 71