Fotolia 60159841 SKonkurencja i konsumenci

Bez względu na profil działalności i kierunek rozwoju – B2B czy B2C – każdy przedsiębiorca musi przestrzegać zasad prawa konkurencji i zgodnie z tym prawem planować swoją politykę handlową, zarówno wobec konsumentów, jak i wobec konkurentów i kontrahentów.

Prawo zabrania między innymi narzucania kontrahentom cen odsprzedaży towarów i usług, ustalania cen lub innych warunków umów pomiędzy konkurentami, zmów przetargowych, dzielenia rynku i nakłada szczególnie restrykcyjne ograniczenia na liderów rynkowych – dominantów. Kontroli podlegają również działania zmierzające do koncentracji rynku.

Pod szczególnym nadzorem są relacje B2C. Ciągłej kontroli podlegają wzorce umów, regulaminy sklepów internetowych, stosowane metody marketingu – konkursy, loterie sms –owe, oferta skierowana do konsumentów.

Możemy ocenić planowane działania pod kątem zgodności z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim. Doradzimy jaki system dystrybucyjny wybrać i jak budować relacje z kontrahentami uwzględniając pozycję rynkową przedsiębiorcy. Zbudujemy program compliance. Zbadamy czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK, opracujemy stosowne wnioski i będziemy reprezentować przedsiębiorcę w toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie koncentracji. Zidentyfikujemy działania mogące naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

W przypadku wszczęcia postępowania antymonopolowego będziemy reprezentować przedsiębiorcę, w tym w trakcie kontroli z przeszukaniem.

Kontakt:
Joanna Affre
+48 609 233 743