Fotolia 48765048 SFuzje i przejęcia // M&A

Osiągnięcie najwyższego stadium rozwoju spółki wzmaga „apetyt” na fuzje, przejęcia lub wspólne przedsięwzięcia. Ich przeprowadzenie wymaga określenia zamierzonych celów, opracowania odpowiedniej strategii, doboru narzędzi, określenia poszczególnych kroków działania i ich realizacji w określonym czasie. To złożone procesy wymagające uwzględnienia stanu prawnego i ekonomicznego nabywanego przedsiębiorstwa lub jego składników, ograniczeń administracyjnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń, odpowiedzialności i gwarancji.

Pomagamy naszym klientom w analizach due diligence przedsiębiorstw. Nie przygotowujemy jednak raportów opisowych i nie kreujemy problemów tam gdzie ich nie ma. Nasze raporty z due diligence zawierają zwięzły opis ryzyka, sposób rozwiązania problematycznego zagadnienia oraz jasny plan działania. Po podjęciu przez klienta decyzji inwestycyjnej, wspieramy go w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i negocjacjach ze zbywcą albo nabywcą.

 

Kontakt:
Joanna Affre
+48 609 233 743