Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika – zmiany w kodeksie pracy, co to oznacza dla detalisty?

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika – zmiany w kodeksie pracy, co to oznacza dla detalisty? Czy od stycznia musi płacić pracownikowi pensje tylko i wyłącznie na konto, czy może do ręki?

Co się zmienia?

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy Kodeksu pracy dotyczące wpłaty wynagrodzenia. Dotychczas obowiązywała zasada, że na wypłatę wynagrodzenia na konto pracodawca musiał uzyskać zgodę pracownika. Polegało to na tym, że pracownik podpisywał odrębne oświadczenie, w którym wpisywał swój numer konta.

Ta zasada uległa zupełnemu odwróceniu. Obowiązuje przepis, że podstawową formą wypłaty pracownikom wynagrodzenia jest właśnie wpłata na konto. Pracownik nie musi w tej kwestii składać żadnego oświadczenia – następuje to z automatu. Musi on oczywiście podać pracodawcy swój numer konta. Można to zrobić od razu w umowie o pracę.

Czy wypłata tylko na konto?

Ta zmiana nie oznacza jednak, że wypłata wynagrodzenia do ręki zupełnie zniknie. Pracownik może się nie zgodzić na wypłatę na konto. Będzie jednak musiał złożyć w tym zakresie odrębny wniosek do pracodawcy. Taki wniosek pracodawca musi uwzględnić. Pracownik nie musi go w żaden sposób uzasadniać. Wniosek może być złożony pisemnie lub elektronicznie.

Jeśli pracownik obawia się, że będzie musiał ponosić opłaty za prowadzenia konta, pracodawca może go poinformować o kontach podstawowych, tzw. podstawowy rachunek płatniczy, który jest bezpłatny. Od sierpnia 2018 roku banki mają obowiązek prowadzenia takich kont, m.in. właśnie w celu przelewania wynagrodzenia za pracę.

Co należy zrobić?

Pracodawcy mieli 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 1 stycznia 2019 roku, na poinformowanie pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o tej zmianie. Pracodawca powinien wezwać ich do:

1) podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik ma na to 7 dni liczone od dnia uzyskania informacji od pracodawcy. Jeśli pracodawca nie zrobił tego w ustawowym terminie, powinien to zrobić jak najszybciej – jeśli ma pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie do ręki. Do tego czasu obowiązują zasady wypłacania w okresie przejściowym (patrz poniżej).

Jak wypłacać w okresie przejściowym?

Jeżeli do dnia otrzymania przez pracodawcę żądanych informacji przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie do rąk własnych pracownika.

Wypłata do rąk własnych nastąpi też w przypadku, jeśli pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego, ani nie złoży wniosku w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

Kogo dotyczy zmiana?

Ta zmiana dotyczy w zasadzie tylko pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do ręki. Jeśli nadal chcą je tak otrzymywać – muszą złożyć wniosek. A jeśli chcą zmienić na konto – muszą przekazać pracodawcy numer konta.

Jeśli natomiast pracodawca w ogóle nie wypłacał dotychczas wynagrodzenia do rąk własnych, to nie musi nic robić. Ma już wszystkie dane niezbędne do stosowania nowych przepisów.

Przepisy dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Marta Miszczuk
radca prawny
Affre i Wspólnicy 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł