Affe Company Logo

Dagmara Cieniawska

Dagmara Cieniawska
radca prawny

Dagmara specjalizuje się w ochronie danych osobowych, e-commerce oraz prawie konsumenckim. W Kancelarii Affre i Wspólnicy zajmuje się również prawem konkurencji.

Specjalizacje

Doświadczenie

Dagmara zdobywała doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej oraz krakowskich i warszawskich kancelariach.

Była członkiem zespołu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednej z wiodących grup mediowych na polskim rynku.

Jako pierwsza osoba w Polsce pełniła funkcję punktu kontaktowego ustanowionego przy Prezesie UOKiK do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów. Reprezentowała także stanowisko Urzędu przed Komisją Europejską w Brukseli w odniesieniu do Platformy ODR (platforma do internetowego rozwiązywania sporów).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach prawo i administracja. Ukończyła studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.