Joanna AffreJoanna Affre, adwokat, wspólnik zarządzający

prawo antymonopolowe · nieuczciwa konkurencja · ochrona konsumentów · spory

Od ponad 18 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji.

Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).

Wybrane projekty:

 • Bieżące doradztwo dla jednego z producentów i importerów samochodów w związku z funkcjonowaniem sieci dystrybucji selektywnej;

 • Opracowanie systemu dystrybucji franchisingowej dla jednego z wiodących dystrybutorów w branży FMCG;
 • Opracowanie modelu umowy dystrybucyjnej dla jednego z wiodących producentów nawozów;
 • Opracowanie modelu umowy o współpracy dla jednego z dystrybutorów detalicznych w branży FMCG;
 • Bieżące doradztwo w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej dla przedsiębiorców z branży DIY;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących dystrybutorów detalicznych z branży FMCG w sporach o tzw. opłaty półkowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Arbitrażowym przy KIG;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących producentów z branży FMCG w sporze ze stowarzyszeniem konsumenckim o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wprowadzenia konsumentów w błąd;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących producentów odzieży dla dzieci w sporach przed SOKiK z tytułu klauzul abuzywnych;
 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej dla przedsiębiorców z branży FMCG;
 • Reprezentowanie klientów z branży meblowej i FMCG w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK w zakresie koncentracji, przedsiębiorców, naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz porozumień ograniczających konkurencję;
 • Reprezentowanie właściciela centrum handlowego w sporze z ubezpieczycielem o zapłatę z tytułu umowy ubezpieczenia;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców z branży budowlanej i  FMCG w sporach z zakresu prawa pracy;
 • Bieżące doradztwo na rzecz importera urządzeń budowlanych w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz polityki zatrudnienia i relacji z pracownikami,;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w sporach o naruszenie dóbr osobistych w tym w publikacjach prasowych.

 

Joanna Affre
+48 609 233 743

Artykuły