Affe Company Logo

Kaja Seń

Kaja Seń
aplikantka adwokacka

Zainteresowania zawodowe Kai skupiają się zwłaszcza w obszarach prawa cywilnego, z naciskiem na zagadnieniach prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Specjalizacje

Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej i Koła Mediacji i Negocjacji. Wielokrotnie uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Brała udział w licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych m.in.: „Mediacja i arbitraż w sprawach z zakresu własności intelektualnej”, „Prawo nowych technologii”, „Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego – wyzwanie dla ustawodawcy”.

Autorka artykułu do Dziennika Gazety Prawnej „Sztuczna inteligencja nie może być twórcą, bo nie ma zdolności prawnej”.

Została laureatką konkursu na najlepszą pracę dot. alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Prawniczej organizowanego przez Kancelarię Affre & Wspólnicy.

W 2020 r. odbyła certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych.