Affe Company Logo

Katarzyna Górna – Hurko

Katarzyna Górna – Hurko
radca prawny

Zainteresowania zawodowe Katarzyny koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz sporów sądowych i prawa cywilnego. Uczestniczyła
w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów umów
z prawem konsumenckim.

Specjalizacje

Doświadczenie

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również na wydziale prawa Københavns Universitet w Danii. Jest absolwentką International Legal Skills Programme na Uczelni Łazarskiego we współpracy z Center of International Legal Studies
w Salzburgu oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji prowadzonego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.