Affe Company Logo

Krzysztof Borkowski

Krzysztof Borkowski
adwokat

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego w tym postępowaniach gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze firm i doradztwie prawnym na rzecz osób prawnych.

Specjalizacje

Doświadczenie

Krzysztof ukończył prawo w Akademii Leona Koźmińskiego oraz uzyskał tytuł LL.M. In International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego.

W trakcie studiów brał udział w konkursie arbitrażowym Willem C. Vis. International Commercial Arbitration moot w Wiedniu.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.