Affe Company Logo

Krzysztof Witek

Krzysztof Witek
adwokat

Krzysztof specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, prawie karnym dla biznesu  i prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa karnego oraz prowadzi sprawy sporne przed sądami powszechnymi i organami ścigania. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań  dotyczących ochrony konsumentów.

Specjalizacje

Doświadczenie

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.