Affe Company Logo

Maciej Janik

Maciej Janik
adwokat

Maciej specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, jak również
w zagadnieniach ochrony konsumentów. Doradza przedsiębiorcom w następujących domenach: kontrola koncentracji, porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nieuczciwe praktyki rynkowe.

Specjalizacje

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim, a także Wydziału Prawa w Kolegium Europejskim
w Brugii, gdzie uzyskał tytuł LL.M. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Wilhelma w Münster oraz Szkołę Prawa Francuskiego zorganizowaną przez Uniwersytet Poitiers wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.