Małgorzata Kozakdr Małgorzata Kozak, radca prawny, of counsel

prawo antymonopolowe · ochrona konsumentów · nieuczciwa konkurencja · ubezpieczenia · spory

Specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz prawie dystrybucji. Doradza Klientom z branży: budowlanej, sprzętu elektronicznego, internetowej, FMCG, spożywczej, środków czystości, usług płatniczych czy turystycznej.

Doradza również w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy europejskich. Jest pozarządowym doradcą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (non-governmental advisor) w Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network).

W 2013 roku zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej Rising Stars prawnicy – liderzy jutra. Portal polskiprawnik.pl zaliczył ją do butikowych kancelarii specjalizujących się w prawie ochrony konkurencji.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie. Ukończyła studia podyplomowe z europejskiego prawa konkurencji w King’s College w Londynie. Uzyskała również stopień doktora (docteur) Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie we Francji.
Jest również autorką lub współautorką szeregu publikacji dotyczących ochrony konkurencji.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Z kancelarią Affre i Wsp. współpracuje jako of counsel doradzając zarówno przy bieżącej obsłudze firm jak i przy doraźnych projektach.

Wybrane projekty

  • Bieżące doradztwo w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej dla przedsiębiorców z branży DIY;
  • Bieżące doradztwo i reprezentacja w szeregu postępowań przed Prezesem UOKIK oraz SOKIK dotyczących porozumień wertykalnych;
  • Bieżące doradztwo w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej dla przedsiębiorców z branży sprzętu elektrycznego;
  • Doradztwo prawne w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej;
  • Obrona przedsiębiorcy internetowego przed roszczeniami “stowarzyszeń konsumenckich” przed SOKIK;
  • Wsparcie prawne związane z odmową dofinansowania ze środków UE;
  • Bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorcy internetowego;
  • Reprezentacja przed sądem osób fizycznych: wypłata odszkodowania na życie, naruszenia dóbr osobistych.

 

Małgorzata Kozak
+48 693 585 611