rumak marekMarek Rumak, radca prawny

własność intelektualna · nieuczciwa konkurencja · spory

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie praw własności przemysłowej (zwłaszcza prawa znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzi sprawy sporne zarówno przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak i organami ścigania, organami celnymi oraz przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

Posiada przeszło 13 lat doświadczenia w prawie własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przez ponad osiem lat pracował w jednej z wiodących kancelarii zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Doradzał klientom m.in. z branż FMCG, farmaceutycznej, prasowej, informatycznej, finansowej, budowalnej, odzieżowej, czy kosmetycznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Marek Rumak
+48 22 100 47 71

Artykuły