Affe Company Logo

Marek Rumak

Marek Rumak
radca prawny

Marek specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie praw własności przemysłowej (zwłaszcza prawa znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzi sprawy sporne zarówno przed sądami powszechnymi
i administracyjnymi, jak i organami ścigania, organami celnymi oraz przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

Specjalizacje

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.