Miszczuk MartaMarta Miszczuk, rzecznik patentowy, radca prawny

prawo antymonopolowe · nieuczciwa konkurencja · własność intelektualna · spory

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wyłącznych – szeroko rozumianych praw własności przemysłowej (patentów, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony know-how, transferu technologii) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, także w internecie.

Posiada ponad 12 lat doświadczenia w prawie ochrony konkurencji zapoczątkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków wobec konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze oraz w Rouen. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zrealizowała m.in. następujące projekty:

  • Przygotowywała zgłoszenie koncentracji przedsiębiorców z branży materiałów budowlanych i przemysłu ciężkiego;
  • Współtworzyła system dystrybucji selektywnej dla producenta samochodów, producenta renomowanych materiałów budowlanych, dystrybutora artykułów dziecięcych;
  • Współtworzyła system dystrybucji dla dominanta z branży chemicznej;
  • Weryfikowała umowy handlowe dla podmiotów z branży maszyn i materiałów budowlanych, meblowej, spożywczej, informatycznej, chemicznej, dziecięcej;
  • Oceniała i korygowała kampanie reklamowe dla podmiotów z branży spożywczej, dostawców usług elektronicznych, producenta dóbr luksusowych;
  • Reprezentowała osoby fizyczne, m.in. artystów, reżysera, aktorów, modelki, w sporach dot. naruszenia dóbr osobistych, w tym wizerunku;
  • Reprezentowała przedsiębiorców w sporach sądowych o naruszenie znaku towarowego, naruszenie firmy, naruszenie wzoru przemysłowego;
  • Dla podmiotu z branży obuwniczej przygotowała umowę nabycia znanej marki, zarejestrowanej w wielu krajach na świecie;
  • Negocjowała z dostawcami energii elektrycznej dla przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem warzyw i owoców;
  • Zgłaszała zbiory danych osobowych i przygotowywała wewnętrzną dokumentację dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Marta Miszczuk
+48 22 100 47 71