Affe Company Logo

Marta Miszczuk

Marta Miszczuk
radca prawny, rzecznik patentowy

Marta specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wyłącznych – szeroko rozumianych praw własności przemysłowej (patentów, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony know-how, transferu technologii) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, także w internecie.

Specjalizacje

Doświadczenie

Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze oraz w Rouen.